Destinationselementer

Destinationsområdet nederst i ruden PDF-indstillinger i ScanSoft PDF Create! Dialogboksen Egenskaber indeholder indstillinger, der angiver, hvordan PDF-filer gemmes og sendes som vedhæftet fil i en e-mail.
 

Navngivning

Vælg en navngivningsmetode på rullelisten:

Spørg om filnavn: Under udskrivningen vil PDF Professional åbne dialogboksen Gem som, hvor du kan indtaste navnet på målfilen. Dette er standardindstillingen.

Angiv filnavnet nedenfor: Vælg denne metode for at indtaste hele stien i feltet PDF-navn eller mappe.

Gem i mappe, indtast filnavn: Vælg denne metode for at oprette en PDF-fil i den mappe, der er angivet i feltet PDF-navn eller mappe. PDF Professional beder dig indtaste filnavnet under udskrivningen. Stien oprettes efter behov.

Gem i mappe, automatisk navngivning: Vælg denne metode, afhængigt af programmet, for at få PDF Professional til automatisk at generere PDF-filnavnet og gemme filen i den mappe, der er angivet i feltet PDF-navn eller mappe. Hvis der ikke findes en sti, gemmes filen i output-mappen i installationsmappen for PDF Professional.

Send kun som e-mail uden at gemme: Vælg denne metode for at oprette en PDF-fil og sende den som vedhæftet fil i en e-mail. Filen gemmes ikke andre steder på systemet.

Gem i DMS: Denne indstilling findes kun i Enterprise-versionen. Vælg denne metode for at gemme resultat-PDF-filen i et tilgængeligt dokumentstyringssystem (DMS). Enheden er valgfri og kun tilgængelig, hvis DMS-klientsoftwaren er installeret korrekt på klientmaskinen. Oplysninger om DMS-support finder du under emnet Systemkrav.
 

PDF-navn eller mappe

Indtast målplaceringen her. PDF Professional gemmer filer på denne placering og/eller navngiver dem, medmindre du vælger Spørg om filnavn.
 

Hvis filen findes

Vælg en af følgende indstillinger for at løse et problem med ens filnavne:

Vis advarsel: PDF Professional viser en dialogboks med en advarsel. Klik på Annuller for at afslutte uden af gemme.

Erstat eksisterende fil: Det nye PDF-dokument overskriver den eksisterende fil.

Føj nummer til filnavn: Det nye PDF-filnavn bruger målfilnavnet og indsætter et fortløbende nummer.

Indsæt i starten af eksisterende fil: De nye PDF-sider indsættes forrest i en eksisterende fil.

Føj til eksisterende fil: De nye PDF-sider indsættes i slutningen af en eksisterende fil.

Overlap med eksisterende fil: Det nye PDF-dokument overlapper den eksisterende fil. Klik på knappen Overlap for at angive, hvordan overlapningen skal udføres.
 

Send som e-mail

Marker denne indstilling for at sende PDF-filen som vedhæftet fil i en e-mail. Hvis du ikke vil gemme PDF-filen, skal du også markere indstillingen Send kun som e-mail uden at gemme.

 

Bemærk

Et udvalg af indstillingerne er tilgængelige i PDF Create Assistant, når du klikker på knappen Lagring. Se Destinationsindstillinger.

Destinationselementer