Destinationsindstillinger

Sådan åbnes denne dialogboks

  • Klik på knappen Lagring i PDF Create Assistent.

  • Klik på knappen Spørg om filnavn eller det aktuelt valgte mål i genvejsmenuen i Windows Stifinder.

  • Højreklik på programikonet PDF Converter appl icon Destinationsindstillinger proceslinjen i Windows, og vælg Rediger destinationsindstillinger i genvejsmenuen.

Mål

Leveringsstandardvalget er Spørg om filnavn. Du får vist dialogboksen Gem som, hvor du kan indtaste et målfilnavn. Du kan desuden vælge følgende på rullelisten:
 

Gem resultater i kildemappe

Resultat-PDF-filen gemmes i den samme mappe som kildefilen.

Gem resultater i valgt mappe

Resultat-PDF-filen gemmes i den valgte mappe. Klik på knappen Gennemse for at vælge en mappe.

Send kun resultater som vedhæftet i e-mail

Resultat-PDF-filen sendes som vedhæftet fil og gemmes ikke.

Gem i DMS

Denne indstilling findes kun i Enterprise-versionen. Resultat-PDF-filen gemmes i et tilgængeligt dokumentstyringssystem. Enheden er valgfri og kun tilgængelig, hvis DMS-klientsoftwaren er installeret korrekt på klientmaskinen. Oplysninger om DMS-support finder du under emnet Systemkrav.

 

Mappe

Brug knappen Gennemse til at søge efter en destinationsmappe. Vælg en mappe i dialogboksen Angiv en mappe, og klik på OK. Navnet på den vaglte mappe vises i feltet Mappe. Knappen Gennemse er kun tilgængelig, hvis du har valgt Gem resultater i valgt mappe på rullelisten Mål.

 

Hvis filen findes

Leveringsstandardvalget er Spørg om filnavn. Du får vist dialogboksen Gem som, hvis målfilnavnet allerede findes. Du kan vælge:
 

Erstat eksisterende fil

Det nye PDF-dokument overskriver den eksisterende fil.

Omdøb resultatfilen automatisk

Det nye PDF-filnavn bruger målfilnavnet og indsætter et fortløbende nummer.

 

Send som e-mail

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil sende en kopi af resultat-PDF-filen som vedhæftet fil i en e-mail.

 

Vis resultat-PDF

Vælg denne indstilling for at få vist PDF-filen. Indstillingen er valgt som standard.

Bemærk

Hvis du opretter PDF-filer ved hjælp af menupunktet Udskriv, er der tilsvarende indstillinger tilgængelige i ruden PDF-indstillinger i egenskabsdialogboksen for ScanSoft PDF Create!. Se Destinationselementer.

Destinationsindstillinger