Dialogboksen Overlap

Denne dialogboks vises, hvis du klikker på knappen Overlap i dialogboksen ScanSoft PDF Create! Egenskaber, og hvis du har valgt Overlap med eksisterende fil på rullelisten “Hvis filen findes” under Destination.

Dialogboksen Overlap vises også med følgende indstillinger:

Vis advarsel er valgt på rullelisten “Hvis filen findes”, og du ønsker at gemme resultat-PDF-filen under et eksisterende filnavn. I den advarselsdialogboks der vises, skal du vælge Overlap med eksisterende fil og derefter klikke på knappen Overlapningsindstillinger.

 

Fletteregler

Vælg en placering fra begge bokse for at justere overlapningen mellem en nyoprettet og en eksisterende side.
 

Indsæt nyoprettede sider som “forgrund”

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil placere den oprindelige side i baggrunden og den nyoprettede side i forgrunden, så den ligger oven på det oprindelige sideindhold. Det kan være nyttigt, hvis du f.eks. ønsker at placere et logo på et dokument.

 

Gentag sidste side i det korteste dokument som overlapning

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du f.eks. vil placere sidehoved/sidefod eller logo på hver side i et længere dokument. Den sidste side i et kortere dokument skal indeholde sidehoved/sidefod eller logo, der skal gentages.
 

Brug “dokumentindstillinger” fra eksisterende filer til nyoprettede filer

Den nyoprettede fil integrerer dokumentindstillingerne fra den eksisterende fil, hvis det er en PDF-fil og hvis dette afkrydsningsfelt markeres. Hvis feltet ikke markeres, anvendes standardværdierne. Denne indstilling er meget nyttig, hvis du vil føje forskellige dokumentindstillinger (fælles egenskaber) til flere PDF-filer. Du kan f.eks. anbringe fælles nøgleord eller emner i en overlappende PDF-fil og anvende denne overlapning for alle filer med disse fælles egenskaber. Dokumentindstillingerne bliver automatisk integreret i alle de PDF-filer, der oprettes med denne overlapning, så du skal ikke tilføje dem hver gang.

 

 

Dialogboksen Overlap