Dokumentindstillinger

Dialogboksen Dokumentindstillinger kan åbnes fra ruden PDF-indstillinger i dialogboksen Egenskaber for PDF Create eller fra dialogboksen Gem som, hvis PDF-oprettelsen blev startet fra det integrerede Microsoft Word, Excel eller PowerPoint.

Dialogboksen indeholder to faner: Åbningsindstillinger og Dokumentoplysninger.

Fanen Åbningsindstillinger indeholder indstillinger, der definerer følgende:

  • Hvordan den færdige PDF-fil skal vises i en PDF-fremviser (f.eks. hvilken side, der skal vises først, hvordan siderne skal arrangeres, osv.).

  • Hvordan PDF-fremviseren skal vises (f.eks. skal sidens titel vises, skal menulinjen og værktøjslinjerne vises, osv.)

Fanen Dokumentoplysninger indeholder indstillinger, der gør det muligt:

Som et alternativ til at angive dokumentoplysninger her kan du vælge Integrer metadata i ruden Avancerede indstillinger i dialogboksen Indstillinger for PDF-indstillinger for Word, Excel eller PowerPoint. På denne måde overføres dokumentoplysninger, der allerede er gemt i kildedokumentet, til PDF-filen. Alle datakategorier, der ikke understøttes af PDF-dokumentets oplysningsstruktur, tilføjes som et brugerdefineret felt. Data, der overføres på denne måde, tilsidesætter eventuelle data, der indtastes under Dokumentindstillinger.

 

Dokumentindstillinger