Gem som

Du får vist denne dialogboks ved at

  • Vælge Spørg om filnavn i en af boksene (“Mål” og/eller “Hvis filen findes” ) i dialogboksen Destinationsindstillinger. Spørg om filnavn er standardindstillingen i begge bokse.

  • vælge Spørg om filnavn eller Gem i mappe; indtast filnavn som Navngivning på panelet PDF-indstillinger i ScanSoft PDF Create! Egenskaber.

Dialogboksen Gem som bruges til at

  • Ændre den foreslåede mappe og det foreslåede filnavn.

  • aktivere/deaktivere indstillingen Vis resultat-PDF.

  • Aktivere/deaktivere indstillingen Dokumentindstillinger.

  • Ændre dokumentegenskaber. Du kan få vist dialogboksen Dokumentindstillinger ved at klikke på knappen Rediger. Denne knap er kun tilgængelig, hvis indstillingen Dokumentindstillinger er aktiveret. Du kan ændre visningsbetingelserne for resultat-PDF-filen og tilføje eller ændre dokumentoplysninger som f.eks. titel, emne, forfatter og nøgleord. Du kan også føje brugerdefinerede felter til PDF-filer. Disse oplysninger er nyttige i forbindelse med informationssøgning.

 

 

Gem som