Generelle indstillinger

Vælg Rediger > Indstillinger for at få vist dialogboksen Indstillinger, og vælg Generelt for at angive indstillinger for Start, Sidevisning, Enheder og gitre, Fuld skærm, Diverse, Integration af PDF Converter (oplåsning af PDF-filer) og Scanneropsætning:

Start

Vis velkomstskærm

Afgør, hvilken PDF Professional velkomstskærm der vises ved start.

Skift rude med tabulatortasten

Aktiver denne funktion for at skifte mellem ruder ved at trykke på tabulatortasten.

Programsprog

Vælg det ønskede sprog til PDF Professional.

Standardvisning i programmet

Brug den visning, der er defineret i dokumentet, eller gem og brug den aktuelle visning.

Sidevisning

Udjævn

Du kan udjævne tekst ved at vælge Ingen, Skærm eller LCD på rullelisten. Vælg, og du vil udjævne grafik, billeder eller tynde streger. Standardindstillingen er at udjævne alle tre.

Nedton tekst under…pixel

Nedton tekst, når antal pixel er under den ønskede værdi.

Brug side-cache

Vælg denne funktion for at gøre det muligt at gemme sidedata i den midlertidige hukommelse. Det accelererer sidehandlinger.

Brug logiske sidetal

Dette er standardindstillingen for sidenummerering.

Standardsidelayout

Vælg en indstilling for at angive standardsidevisningen, når du åbner PDF-dokumentet første gang.

Standardzoom

Angiv et standardforstørrelsesniveau for PDF-dokumenter, når de åbnes første gang. Denne værdi bruges, når dokumentets zoomværdi er sat til Standard.

Enheder og gitre

Sideenheder

Indstiller de måleenheder, der skal bruges i programmet. Det kan være punkter, tommer, centimeter eller millimeter.

Gitter

Indstiller gitteregenskaber for PDF-dokumentsider. Brug menuen Vis til at få vist eller skjule gitre.

Fuld skærm (navigering og visning)

Vis næste side efter…… sekunder

Angiver, om der skal gås automatisk frem fra side til side for en indstillet interval. Indstillingen er som standard deaktiveret. Du kan bruge mus- eller tastaturkommandoer til at bladre gennem et dokument, selvom denne indstilling er valgt.

Gå tilbage til start, når slutningen af dokumentet nås

Lader dokumentet starte forfra efter sidste side, når der bladres i et PDF-dokument. Denne indstilling bruges typisk til udarbejdelse af spisesedler.

Tryk på tasten Escape for at afslutte visning på Fuld skærm

Giver mulighed for at afslutte Fuld skærm-tilstand ved at trykke på Escape-tasten. Hvis indstillingen ikke er valgt, skal du afslutte ved at trykke på Ctrl+L.

Venstreklik = næste side, højreklik = forrige side

Gør det muligt at bladre ved at klikke på musetasterne. Du kan også bruge piletasterne til at bladre i et dokument.

Musemarkør

Vælg musemarkørens status (vis, skjul, skjul efter forsinkelse) i Fuld skærm-visning.

Baggrundsfarve

Vælg en baggrundsfarve, der skal omgive siden i Fuld skærm-tilstand. Klik på knappen PDF Converter button color Generelle indstillinger for at få vist systemets farvepalet. Klik på Anden farve for at definere brugerdefinerede farver.

 

Diverse

Åbn links til andre dokumenter i samme vindue

Lukker det aktuelle dokument og åbner det dokument, der forbindes til i samme vindue, hvilket reducerer antallet af åbne vinduer. Hvis det dokument, der linkes til allerede er åben i et andet vindue, lukkes det aktuelle dokument ikke, når du klikker på et link til de åbne dokumenter. Hvis du ikke vælger denne indstilling, åbnes et nyt vindue hver gang du klikker på et link til et andet dokument.

Opret links fra URL’er

Aktiver denne funktion for at få PDF Professional til at oprette hyperlinks på baggrund af oplysninger om URL’er.

Tillad, at status for lag indstilles ved hjælp af brugeroplysninger

Aktiver denne funktion for at bruge brugeroplysninger som grundlag for indstilling af status for et objekts aktuelle lag.

Klik på Hånd

Afgør, hvordan dokumentet reagerer, når du klikker på værktøjet Hånd. Som standard sker der ingenting. Vælg Side ned for at få visningen til at springe en halv side ned. Vælg Rul ned for at få siden til at rulle ned, indtil næste museklik.

 

Integration

Integration af PDF Converter

Vælg de programmer, hvor du vil kunne bruge funktionerne til oplåsning af PDF-filer direkte fra programmet. Du kan også åbne denne rude i PDF Converter Assistent.

Integration med dokumenthåndteringssystemer

Denne rude vises, hvis der registreres mere end ét dokumenthåndteringssystem på computeren.

 

Scanneropsætning

Scanneropsætning

Navnet på den eventuelt valgte scanner vises her. Hvis det er nødvendigt, skal du klikke på Opsætning for at starte guiden Scanneropsætning og følge anvisningerne på skærmen.

Scanneregenskaber

Dette område vises ikke, hvis der ikke er tilsluttet en scanner. Når der er valgt en scanner, kan du åbne scannerparametrene: opløsning, farvetilstand, papirformat, papirkilde i de korrekte bokse. Aktiver duplekstilstand for dobbeltsidet scanning. Reguler farve og kontrast ved at flytte de tilhørende skydere.

 

Generelle indstillinger