Integration af skrifttypeindstillinger

Skrifttypeintegration

Nuance PDF Create gør det muligt at integrere skrifttyper i PDF-dokumenterne. Skrifttypeintegration gør PDF-oprettelsen langsommere og øger filstørrelsen, men sikrer, at dokumentets layout og udseende bevares, uanset de skrifttyper der findes på læserens computer. Vælg en standardindstilling:

Integrer ikke-standard skrifttyper (standard)

Integrer alle skrifttyper

Ingen skrifttypeintegration

Standardindstillingen integrerer alle skrifttyper undtagen dem, der findes på de fleste computere: Arial, Times New Roman, Courier og Symbol.

Klik på Avanceret for at få vist de enkelte standardindstillinger. Hvis du vil angive mere præcise indstillinger, skal du klikke på Ny, navngive og vælge den nye indstilling og klikke på OK.

Hvis du vil lave en liste over skrifttyper, der altid skal integreres, skal du fjerne markeringen af Integrer alle brugte skrifttyper, vælge de ønskede skrifttyper enkeltvis og indsætte dem i ruden Integrer altid skrifttyper med pil til højre.

Pileknapperne aktiveres ved at markere afkrydsningsfelterne ved siden af dem og vælge en skrifttype. Klik på en pileknap for at skifte retning. På denne måde kan du tilføje eller fjerne skrifttyper fra listen.

Hvis du vil integrere alle skrifttyper, undtagen dem du vælger, skal du markere Integrer alle brugte skrifttyper. Marker derefter Integrer aldrig skrifttyper, og tilføj eller fjern skrifttyper, indtil de ønskede findes på listen, og klik på OK.

Bemærk

Skrifttypefiler har en markering, der tillader eller forhindrer skrifttypeintegration. PDF Create overholder denne instruktion.

 

Brug Slet til at slette en indstilling. Brug Standard til at gendanne standardindstillingerne og annullere de brugerdefinerede indstillinger.

Integration af skrifttypeindstillinger