Koder fra Word

PDF Professional kan oprette kodede PDF-filer på baggrund af dine Word-dokumenter. Kodede PDF-filer indeholder metadata, der beskriver dokumentstrukturen og den logiske rækkefølge eller læserækkefølge for de forskellige dokumentindstillinger (f.eks. billeder, tekstblokke, spalter, overskrifter).

Klik på knappen PDF Converter button settings Koder fra Word PDF-links på værktøjslinjen Nuance PDF, eller brug det tilsvarende menuelement. Dette åbner dialogboksen Indstillinger for Nuance PDF for Word, hvor følgende indstillinger findes på fanen Koder:

 

Opret kodet PDF

Marker dette afkrydsningsfelt for at få oprettet en kodet PDF-fil.

 

Kod inline formobjekter

Vælg at medtage inline formobjekter i kodestrukturen (f.eks. ClipArt eller diagrammer med tekstombrydning).

 

Kod tekstbokse

Marker dette afkrydsningsfelt for at kode tekstbokse.

 

Kod formobjekter

Marker dette afkrydsningsfelt for at kode formobjekter (se eksemplerne ovenfor).

 

Kodningsalgoritmen analyserer Word-dokumentets indhold for at finde den kodestruktur, der skal bruges i PDF-filen. Typerne af dokumentelementer, der kodes, omfatter følgende:

  • Afsnit

  • Tabeller

  • Kolonneoverskrifter i tabel

  • Dataceller i tabel

  • Talopstillinger

  • Punktopstillinger

  • Billeder og ClipArt (kodningen overfører deres alternative tekst til PDF-filen)

 

Bemærk

Du kan ikke oprette kodede PDF-filer med kommandoen Udskriv i menuen Filer.

 

 

Koder fra Word