Kommentarer fra Word

I denne dialogboks vises en liste over forfatterne til de kommentarer, der er føjet til Word-dokumentet. Du kan vælge de forfattere hvis kommentarer, du vil overføre til PDF-dokumentet. Listen gør det muligt at vælge indstillinger for udseendet af de overførte kommentarer. Du kan angive farve og visningsstatus for kommentarerne fra en bestemt forfatter.

Klik på knappen PDF Converter button settings Kommentarer fra Word PDF-links på værktøjslinjen Nuance PDF, eller brug det tilsvarende menuelement. Dette åbner dialogboksen Indstillinger for Nuance PDF for Word, hvor følgende indstillinger findes på fanen Kommentarer:

 

Generer bogmærker, links og kommentarer, koder i PDF-filen

Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge ændrede indstillinger til fremtidige konverteringer.

 

Konverter Word-kommentarer til PDF-kommentarer

Vælg denne indstilling for at oprette PDF-kommentarer. Du skal vælge denne indstilling, hvis du vil have vist kommentarer og have adgang til indstillingerne på fanen.
 

Kommentar, Forfatternavn, Status og Farve

Denne liste er tom, hvis der ikke findes kommentarer i den aktuelle Word-fil. Vælg den forfatter hvis kommentarer, der skal konverteres.

Klik på værdien “Status” i den første kommentar for hver forfatter, og vælg, hvordan forfatterens kommentar skal vises, når PDF-filen åbnes:

Åbn: Viser et vindue med kommentaren.

Luk: Viser kun et ikon, der angiver, at der findes en kommentar.

Klik på værdien “Farve” i den første kommentar for hver forfatter for at tildele hver forfatter en farve. Titellinjen og ikonet for kommentaren vises med den valgte farve.

 

Konverter “sammenkædede tekstbokse” i Word til PDF-artikler

Sammenkædede tekstbokse i Word og artikler i PDF-filen definerer læseretningen for dokumenter, der har et kompliceret layout. Vælg denne indstilling for at konvertere Word-dokumentfunktionen til PDF. Artikelfunktionen gør det muligt at gennemlæse relaterede oplysninger spalte for spalte og/eller på tværs af sider.

 

Bemærk

Du kan også vælge at få kommentarer overført fra Microsoft Excel og PowerPoint.
 

Kommentarer fra Word