Komprimeringsindstillinger

Nuance PDF Professional indeholder foruddefinerede konverteringsindstillinger, der angiver komprimeringsindstillinger for farvebilleder, billeder i gråtoner og sort-hvid-billeder, ved oprettelse af PDF-filer. Komprimering gør PDF-filerne mindre.

Vælg den ønskede indstilling på rullelisten:
 

LossLess (niveau 100)

Høj kvalitet (niveau 75)

Mellem kvalitet (niveau 50) (standardindstilling for Standardkvalitet)

Lav kvalitet (niveau 25)

Billedpladsholder (niveau 5)

Intet billede (niveau 0)

 

Vælg niveau 0, hvis billeder i kildedokumentet ikke skal med i PDF-filen. Vælg niveau 5 for at få billeder i meget lav kvalitet, der kun skal bruges som pladsholdere.

I dialogboksen Indstillinger for komprimering kan du redigere de eksisterende indstillinger og tilføje eller slette en ny indstilling.
 

Sådan åbnes dialogboksen Indstillinger for komprimering

  1. Åbn dialogboksen PDF Create Profiles eller ScanSoft PDF Create! Egenskaber.

  2. Klik på knappen Avanceret til højre for rullelisten Komprimering.

  3. Marker en komprimeringsindstilling på listen, og åbn eller rediger indstillingerne efter behov.

Rediger autoindstillingen

Flyt skyderen til den ønskede værdi. Dette påvirker komprimering af tekst, stregtegninger og billeder i dokumenterne.
 

Brug brugerdefinerede indstillinger

Vælg komprimering for billeder i farver, gråtoner eller sort-hvid.

 

Hvis du vælger billeder i farver eller gråtoner, kan du vælge mellem forskellige kvaliteter fra Høj til Lav for JPEG- og ZIP-formater.

Den bedste metode afhænger af den type billeder, der findes i dokumentet. Nogle komprimeringsteknikker mister ingen detaljer i originalen: disse metoder kaldes “lossless”. Databevarende metoder bruger mere diskplads end den anden datakorrumperende komprimering, der kaldes “lossy”. Filer, der komprimeres med lossy metoder kan gøres meget mindre, end filer der komprimeres med lossless.

JPEG er f.eks. bedst til billeder, der kræver en blød overgang mellem farver eller skygger, mens ZIP er bedst til skarpere overgange. Afprøv de forskellige komprimeringsindstillinger for at opnå det bedste resultat.

Standardværdien for de foruddefinerede komprimeringsindstillinger gør det muligt for printerdriveren at vælge den bedste metode ud fra billedets sammensætning.

Hvis du vælger billeder i sort-hvid, kan du vælge kodningen ZIP, CCITT-gruppe og Sekvenslængde.

CCITT-komprimeringsmetoden (international Coordinating Committee for Telephony and Telegraphy) er bedst til sort-hvid-billeder, der er oprettet i tegneprogrammer, og til 1 bit-scanningsbilleder.

Sekvenslængde giver det bedste resultat, hvis billedet indeholder store, dækkende hvide eller sorte områder.
 

Omstrukturer

Marker eller fjern markeringen af indstillingen Omstrukturer. Omstrukturering ændrer pixelstørrelsen i et billede (og dermed også visningsstørrelsen).

Hvis du vælger Omstrukturer, skal du vælge Nedsampling eller Undersampling i rullemenuen. Nedsampling er valgt som standard.

Nedsampling reducerer antallet af pixel i billedet. Hver pixel får en gennemsnitsværdi for alle de pixel, der omplaceres.

Undersampling vælger en pixel i midten af samplingsområdet og omplacerer hele området med den pågældende pixel i den valgte opløsning.
 

Opløsning

Hvis du omstrukturerer billeder, kan du vælge en opløsning for nedsampling eller undersampling.
 

Fabriksindstillinger

Klik på knappen Fabriksindstillinger for at gendanne komprimeringsindstillingerne til deres oprindelige værdi.
 

Ny

Klik på knappen Ny for at oprette en ny komprimeringsindstilling.
 

Slet

Klik på knappen Slet for at fjerne den aktuelt valgte komprimeringsindstilling.

 

Standard

Klik på knappen Standard for gendanne standardværdierne og annullere de brugerdefinerede indstillinger.

 

Bemærk

Hvis du vælger MRC-komprimering, skal du angive Lossless komprimering.

 

Komprimeringsindstillinger