Konverteringsindstillinger til søgbare MRC PDF-filer

Denne dialogboks vises, når du klikker på knappen Indstillinger… i dialogboksen PDF Create Profiler, når du har markeret afkrydsningsfeltet MRC og Søgbar.

I denne dialogboks kan du angive de indstillinger, der skal bruges til oprettelsen af en Søgbar PDF fra billedfiler (herunder filer, der kun indeholder billeder) med MRC-komprimering. Husk, at billedkvaliteten og filstørrelsen hænger nøje sammen. Jo højere komprimering, jo mindre fil og ringere billedkvalitet.

 

MRC-billedkvalitet

 

Vælg en af følgende indstillinger:

Lav: Vælg denne indstilling for at oprette den mindst muligt filstørrelse – billedkvaliteten er lav.

God: Vælg denne indstilling for at reducere filstørrelsen – billedkvaliteten er god.

Lossless: Vælg denne indstilling for at reducere filstørrelsen mest muligt uden at gå på kompromis med billedkvaliteten. Denne komprimeringsmetode medfører ingen tab af billeddata, og giver den bedste billedkvalitet.

 

OCR-sprog

OCR er nødvendigt for at kunne udtrække tekst fra billeder, så billedfilerne bliver søgbare. Vælg det sprog, der findes i kildedokumentet.

 

Reject-tegn

Tegn, der ikke genkendes, angives som standard med reject-tegnet ~ (en tilde). Hvis OCR-programmet f.eks. ikke kan genkende bogstavet “J” i ordet “REJECT”, og tegnet “~” er angivet som reject-tegn, vises strengen i dokumentet som “RE~ECT”.

Indtast det tegn, der skal bruges som reject-tegn i redigeringsboksen Reject-tegn. Forsøg at vælge et tegn, der ikke findes i dokumenterne.

 

Bemærk

Når en inputfil indeholder en tekstfil eller et tilgængeligt tekstlag, oprettes der en normal søgbar PDF uden brug af OCR, og i disse tilfælde gøres der ikke brug af indstillingerne for OCR-sprog og Reject-tegn.

 

 

 

 

//

Konverteringsindstillinger til søgbare MRC PDF-filer