Konverteringsindstillinger til søgbare PDF-filer

Denne dialogboks vises, når du klikker på knappen Indstillinger… i dialogboksen PDF Create Profiler, når du har markeret afkrydsningsfeltet Søgbar.

Brug indstillinger til at oprette en Søgbar PDF fra billedfiler eller fra PDF-filer med Kun billedsider, der ikke er søgbare. Listen over understøttede filtyper findes under PDF Create Assistent.

 

OCR-sprog

OCR er nødvendigt for at kunne udtrække tekst fra billeder, så billedfilerne bliver søgbare. Vælg det sprog, der findes i kildedokumentet.

 

Reject-tegn

Tegn, der ikke genkendes, angives som standard med reject-tegnet ~ (en tilde). Hvis OCR-programmet f.eks. ikke kan genkende bogstavet “J” i ordet “REJECT”, og tegnet “~” er angivet som reject-tegn, vises strengen i dokumentet som “RE~ECT”.

Indtast det tegn, der skal bruges som reject-tegn i redigeringsboksen Reject-tegn. Forsøg at vælge et tegn, der ikke findes i dokumenterne.

 

Bevar originalbillede

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis originalbilledet skal bevares efter konverteringen.

 

Bemærk

Når en inputfil indeholder en tekstfil eller et tilgængeligt tekstlag, oprettes der en normal søgbar PDF uden brug af OCR, og i disse tilfælde gøres der ikke brug af indstillingerne for OCR-sprog og Reject-tegn.

 

 

 

//

Konverteringsindstillinger til søgbare PDF-filer