Links fra Word

Et hyperlink er et aktivt, rektanglet område, ofte med understreget tekst, der viser hen til et andet sted i det aktuelle dokument eller et andet dokument, eller viser hen til et websted.

PDF-links kan behandle næsten alle dokumentlinks i Word til sammenlignelige PDF-links, herunder Indholdsfortegnelse, Fodnoter, Slutnoter, Krydsreferencer og Hyperlinks.

Klik på knappen PDF Converter button settings Links fra Word PDF-links på værktøjslinjen Nuance PDF, eller brug det tilsvarende menuelement. Dette åbner dialogboksen Indstillinger for Nuance PDF for Word, hvor følgende indstillinger findes på fanen Links:

 

Generer bogmærker, links og kommentarer, koder i PDF-filen

Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge ændrede indstillinger til fremtidige konverteringer.
 

Links til fod- & slutnoter

Vælg denne indstilling for at konvertere fodnoter og slutnoter i Word til PDF-links. Fodnoter vises nederst på siden. Slutnoter vises i slutningen af et afsnit eller et dokument.
 

Links til dokumenter

Dokumenter med links til andre dokumenter gør det muligt at åbne andre Word-dokumenter. Vælg denne indstilling for at konvertere links til andre dokumenter til PDF-links, herunder indholdsfortegnelse over flere dokumenter. Vælg, hvordan destinationsdokumentet skal behandles.
 

Hele stien

Denne indstilling omfatter bogstavet på drevet eller enhedsnavnet.

En del af stien

Stien er relativ i forhold til placeringen af den originale Word-fil. Hvis PDF-links ikke kan finde den relative sti for et måldokument, f.eks. hvis dokumentet ligger på en anden disk, vises filnavnet uden oplysninger om sti.

Bemærk

Når du vælger Hele stien, kan du ikke flytte filerne uden at ødelægge linkene.

Når du vælger En del af stien, kan du uden problemer flytte hele dokumentarkivet.

 

Konverter altid måldokumenter til *.pdf

Hvis denne indstilling er markeret, tildeles alle målfiler med links til andre dokumenter filtypenavnet PDF. Hvis du f.eks. opretter et link til en Excel-fil, der hedder “marked.xls”, ændrer PDF-links navnet til “marked.pdf” i resultat-PDF-linket. Marker kun dette felt, hvis du vil distribuere alle dokumentarkiver i PDF-format.
 

Internetlinks

Marker denne indstilling for automatisk at konvertere URL-internetadresser til PDF-links. URL-internetadresser omfatter http-, https- og www-adresser. Teksten i linket og de underliggende URL-adresser overføres.

 

Links til henvisninger

Disse links springer til et sted i det aktuelle dokument. Vælg denne indstilling for at konvertere sådanne links til PDF-links. Hvis du fjerner markeringen, vises teksten i linket fortsat, selvom den formateres, men hyperlinket kan ikke bruges.

 

Type

Vælg en rektangeltype til linket. Effekterne er som følger:
 

Usynlig:

PDF Converter invisible Links fra Word

Med tynd kant:

PDF Converter thin Links fra Word

Med fed kant:

PDF Converter thick Links fra Word

 

Ramme og Typografi

Vælg en farve til linkenes rektangler, og angiv, om rammen skal være ubrudt eller stiplet.
 

Sådan markeres linkområdet

Brug denne indstilling til at vælge, hvordan linkene skal vises i PDF-fremviseren, når brugeren placerer markøren over de links, der er oprettet af PDF-links. Vælg “Ingen” for ingen markering, eller “Kontur”, “Inverter” eller “Indsæt” som en linkmarkering.

 

Sådan skal målsiden tilpasses vinduet

Boksen Sådan skal målsiden tilpasses vinduet indeholder følgende indstillinger:

 

Brug samme zoom: Integrer forstørrelsesforholdet for en side, der indeholder bogmærke. Zoomforholdet for sidevisningen ændres ikke, selvom du ændrer størrelsen på PDF-fremviserens vindue.

Tilpas side: Tilpas siden, så den fylder hele vinduet i PDF-fremviseren.

Tilpas bredde: Tilpas siden, så den bliver lige så bred som vinduet i PDF-fremviseren.

Tilpas højde: Tilpas siden, så den bliver lige så høj som vinduet i PDF-fremviseren.

Tilpas synlig: Tilpas siden, så indholdet passer til bredden af vinduet i PDF-fremviseren.

 

Bemærk

Du kan også vælge at overføre links fra Microsoft Excel og PowerPoint.

 

Links fra Word