Nuance PDF Indstillinger for Excel

Den første indstilling foretages med et aktiver-/deaktiver-element i menuen Nuance PDF: Vælg Opret PDF fra hele projektmappen for at oprette en PDF-fil fra hele projektmappen. Fjern markeringen for at oprette en PDF-fil kun på baggrund af det åbne regneark.

Klik på knappen PDF Converter button settings Nuance PDF Indstillinger for ExcelIndstillinger i Microsoft Excel på værktøjslinjen eller båndet Nuance, eller åbn det tilsvarende menupunkt for at åbne dialogboksen Nuance PDF Indstillinger for Excel. Den gør det muligt at angive indstillinger for alle PDF-filer, der oprettes fra Excel, indtil du ændrer dem igen.

Fanen Indstillinger

Vælg det første afkrydsningsfelt for at oprette bogmærker på baggrund af navnene på regnearkene ved konvertering af hele projektmappen. Marker flere afkrydsningsmærker for at overføre kommentarer og hyperlinks til PDF-filen. Fjern markeringen i afkrydsningsmærkerne for at ignorere disse punkter. Hvis et ønsket link henviser til et andet dokument, skal du vælge adressemetoden – via navnet på den fulde eller relative sti. En fuld sti er velegnet, når begge filer findes på din lokale computer eller inden for computerens dækningsområde. En relativ sti er bedre, hvis filerne skal overføres til en anden computer. Marker det nederste afkrydsningsfelt, hvis filtypenavnet på måldokumentet i linket altid skal være .pdf. Hvis målfilen ikke er en PDF-fil, skal du oprette en PDF fra den. Den oprettede PDF-fil skal have samme navn og placering.

Fanen Avancerede indstillinger

Klik på Avancerede indstillinger, og vælg Integrer metadata, hvis de oplysninger om emne, forfatter, nøgleord osv., der allerede er defineret for Excel-filen, skal overføres til PDF-filen. Alle datakategorier, der ikke understøttes af PDF-dokumentets oplysningsstruktur, tilføjes som et brugerdefineret felt. På denne måde undgår du at skulle indtaste eksisterende tekster igen i dialogboksen Dokumentindstillinger. Eventuelle data, du har indtastet der, ignoreres, hvis Integrer metadata er aktiveret.

 

På fanen Avancerede indstillinger kan du også få vist ruden ScanSoft PDF Create! Egenskaber, hvor du kan angive yderligere indstillinger. Disse indstillinger omfatter oplysninger om navngivning af PDF-filer og deres målplaceringer.

 

Nuance PDF Indstillinger for Excel