Bates-nummer

Denne funktion findes i Enterprise-versionen af PDF Converter Professional. 

Bates-numre bruges primært inden for de juridiske, medicinske og forretningsmæssige områder til at angive en entydig identifikation af hver side i et sæt dokumenter ved at tildele en serie af tal, der gradvist forøges. Bates-nummeret vises som et sidehoved eller en sidefod på specifikke sider (som regel og som standard på alle sider). Bates-nummeret kan indeholde et præfiks og/eller et suffiks, og det kan kombineres med anden tekst i sidehoveder og sidefødder, som kan være brugerbestemte formuleringer eller foruddefinerede elementer, som er anbragt af makroer (som f.eks. sidetal eller dokumentegenskaber som f.eks. Emne, Titel, Forfatter osv.). Selve Bates-nummeret placeres i et sidehoved eller en sidefod som en makro.

 

Når de filer, der skal mærkes med Bates-numre, defineres, åbnes dialogboksen Sidehoved og Sidefod. Makrolisten i dialogboksen foreslår Bates-numre som første valg. Du kan imidlertid få vist andre valg og oprette et sidehoved og en sidefod, som ikke indeholder et Bates-nummer. Bates-numre er ikke med til at organisere eller indeksere dokumenterne og ændrer heller ikke dokumenternes navne.
 

Bemærk

Funktionen Bates-nummer kan ikke anvendes på krypterede filer eller filer, der er beskyttet med digital signatur.

 

Tilføjelse af et Bates-nummer

 1. Vælg Dokument > Bates-nummer > Tilføj.. for at åbne dialogboksen Tilføj Bates-numre.

 2. Klik på Tilføj filer… Dialogboksen Åbn vises.

 • Vælg en eller flere filer for at føje dem til nummerkøen. Du kan også vælge mapper. Vælg Medtag de åbne dokumenter for at medtage eventuelle åbne filer i PDF Professional.

 • Klik på Flyt op eller Flyt ned for at ændre filernes rækkefølge i køen, eller klik på Slet filer for at fjerne en markeret fil fra køen.

 • Klik på knappen Sidevisning for at kontrollere, at du har valgt de korrekte dokumenter til stempling. Det er vigtigt, at filerne har den ønskede rækkefølge, før de stemples.

 1. Klik på Output for at få vist dialogboksen Tilføj Bates-numre – Regler for output.

 • Angiv destinationsmappen: Vælg den samme mappe, hvor den originale fil er placeret, eller klik på Gennemse for at vælge en anden.

 • Angiv regler for filnavn: Du kan beholde de originale navne, tilføje et præfiks og/eller et suffiks eller erstatte dem med et start- eller slut-Bates-nummer som vist på eksemplet på skærmen.

 • Du skal beslutte, om du vil overskrive eksisterende filer, eller om du vil give dem entydige navne.

 • Du kan oprette en automatisk logfil: Klik på Gennemse for at vælge en placering, hvor filen skal gemmes.

 • Klik på OK for at vende tilbage til dialogboksen Tilføj Bates-numre.

 1. Klik på OK i dialogboksen Tilføj Bates-numre for at åbne dialogboksen Sidehoved og Sidefod.

 2. Vælg en eksisterende politik på rullelisten, hvis der er en, som er egnet. Vælg Anvend nummereringen fra det foregående job med den aktuelt valgte politik for at foretage fortløbende Bates-nummerering på dokumenter, der behandles med denne politik.

 3. I dialogboksen Makro skal du vælge Bates-nummer og klikke på Indstillinger.

 4. I dialogboksen Indstillinger for Bates-numre skal du angive det antal af cifre (mellem 6 og 15), der skal anvendes, startnummeret og, hvis du ønsker det, et præfiks og/eller et suffiks for det Bates-nummer, der skal påstemples dokumentet, og klikke på OK.

 5. Angiv det område, hvor Bates-numrene skal påstemples, og klik på Indsæt makro.

 6. Yderligere oplysninger om de resterende indstillinger findes under Sidehoved og sidefod.

Bemærk

Hvis du vil indsætte flere Bates-stempler i dokumentet, skal du sørge for, at det andet stempel indsættes på en anden placering.

Sørg også for, at placeringen af Bates-stemplet ikke lapper over eksisterende tekster i sidehovedet eller sidefoden. For at få dette vist i visningsområdet skal du gemme sidehovedet og sidefoden i en navngivet politik og derefter indlæse politikken. Hvis du anvender sidehoveder og/eller sidefødder uden at gemme politikken, vil du ikke få vist disse elementer.

 

Sletning af Bates-stempler

 1. Vælg Dokument > Bates-nummer > Fjern… for at fjerne Bates-numre fra åbne filer permanent. Andre eventuelle elementer i sidehovedet/sidefoden slettes ikke.

 2. I oplysningsboksen finder du anvisninger til, hvordan du fortolker handlingens resultater.

Bemærk

PDF Converter Professional kan muligvis ikke genkende Bates-stempler fra andre PDF-programmer, eller som oprettes med andre værktøjer. Du skal bekræfte fjernelsen af stemplet visuelt.

Hvis du indsætter sider i et PDF-dokument, der indeholder Bates-stempler, stemples de indsatte sider ikke, og Bates-nummereringen forbliver uændret. Hvis du sletter stemplede sider, brydes Bates-nummereringens rækkefølge.

 

 

Bates-nummer