Om permanent overstregning og dokumentkontrol

Funktionen til udførelse af permanent overstregning findes i PDF Converter Professional Enterprise.

At udføre permanent overstregning betyder, at følsom tekst eller følsomme billeder fjernes fra en PDF-fil ved at placere en uigennemsigtig boks over elementet. En dokumentkontrol har til formål at fjerne skjulte oplysninger eller oplysninger i baggrunden.

Det er almindelig praksis at fjerne dokumentindhold, før dokumentet offentliggøres, da det kan få retsmæssige konsekvenser at offentliggøre følsomme oplysninger. PDF-formatet er et komplekst format og kan indeholde flere oplysninger end de, der lige umiddelbart er synlige. Brugeren kan dermed ubevidst komme til at lække følsomme oplysninger.

Det er vigtigt at bemærke, at en sletning ikke er det samme som en permanent overstregning. Oplysninger, der slettes fra en PDF-fil med kommandoen Slet, fjernes ikke permanent fra dokumentet og vil næsten altid kunne gendannes.

 

Muligheder med permanent overstregning
 

Permanent overstregning gør det muligt for brugeren at udføre en permanent rensning af de PDF-dokumenter, der skal offentliggøres. Dette foregår som regel i to trin: Først skal du vælge og markere de elementer, der skal fjernes, og derefter skal du kontrollere dokumentet igen, før du udfører permanent overstregning på elementerne. Eksempler på markeret tekst og tekst, der er udført permanent overstregning på, findes under Permanent overstregning af indhold. Brug værktøjerne til permanent overstregning som følger:

  • Du kan vælge og fjerne tekst, vektorgrafik, bitmap-billeder eller områder med flere objekter.

  • Du kan søge efter og fjerne bestemt tekst i det aktuelle dokument.

  • Du kan fjerne alle henvisninger til bestemt indhold fra det aktuelle dokument.

  • Du kan angive, at områder, der er udført permanent overstregning på, skal vises som ulæselige markeringer eller vælge at overlappe elementerne med Privacy-kode eller brugerdefineret tekst.

Muligheder med dokumentkontrol

  • Du kan fjerne alle kommentarer fra et dokument.

  • Du kan fjerne dokumentegenskaber og andre metadata.

  • Du kan fjerne links, destinationer, vedhæftede filer, osv.

  • Du kan fjerne integrerede indekser (under Fjern integrerede data, der ikke vises), som eventuelt stadig indeholder permanent overstregede tekststrenge.

Permanent overstregning og dokumentudligning

Dokumenter kan også forberedes til offentlig distribution ved at udligne PDF-filen. Dette kan fjerne lagene, kommentarer eller markeringer af angivne typer fra dokumentet eller omdanne dem til dokumentobjekter, så de ikke længere vises i ruden Kommentarer. Du kan angive “Permanent overstregning” som et valg for udligning. I dette tilfælde:

  • Sorte rektangler dækker permanent overstreget tekst. Disse rektangler kan markeres og fjernes, men indholdet nedenunder kan ikke ses, og der kan ikke søges i det. Den permanente overstregning forbliver med andre ord intakt.

  • Sorte rektangler dækker tekst, der er markeret til permanent overstregning, men teksten er faktisk ikke permanent overstreget. Rektanglerne kan markeres og flyttes, men så kan teksten eller objekterne nedenunder ses, så der er ikke sket nogen permanent overstregning.

 

Permanent overstregning ved hjælp af søgning

Permanent overstregning kan kombineres med søgefunktionen. Du kan vælge mellem følgende:

Søg og udfør permanent overstregning: De fundne elementer markeres til permanent overstregning som beskrevet i Søgning og udførelse af permanent overstregning på tekst. Vælg dette i menuen Dokument.

Scanning og markering: Fundne elementer fremhæves, gennemstreges, understreges eller markeres til permanent overstregning, alt efter hvad du vælger. Vælg dette i menuen Scan, se Oprettelse af PDF-filer fra en Scanner.

 

Bemærk

Der kan udføres permanent overstregning i pakker og porteføljer med søgefunktionen. På denne måde kan der udføres permanent overstregning i pakker, der kun indeholder PDF-filer, mens der måske kan opstå problemer ved permanent overstregning i pakker, som indeholder pakkefiler. Når der udføres permanent overstregning i en portefølje, vil der kun blive udført permanent overstregning i PDF-filerne i porteføljen. Det er som regel bedre at pakke filerne ud, inden der udføres permanent overstregning i dem, fordi du så kan udføre permanent overstregning i udvalgte filer, og det er nemmere at kontrollere resultaterne.

 

 

 

Om permanent overstregning og dokumentkontrol