Permanent overstregning af indhold

Permanent overstregning er kun tilgængelig i PDF Converter Professional Enterprise Edition.

Brug værktøjet Marker til permanent overstregning til at markere det indhold, der skal udføres permanent overstregning på, og slet derefter dataene permanent med Anvend pemanent overstregning. Områder, som skal redigeres, markeres med røde firkanter, og områder, som allerede er blevet redigeret, markeres med sorte blokke.

Der kan udføres permanent overstregning på alt synligt indhold, f.eks. tekst, grafik og billeder. Det er muligt at ændre udseendet af elementer, der er udført permanent overstregning på. De vises som regel som bokse med uigennemsigtig farve, men du kan også angive, at der skal vises overlapningstekst med Privacy-koder, brugerdefineret tekst eller et tomt felt.
 

Sådan markeres og udføres der permanent overstregning på indhold i et dokument

 1. Åbn dialogboksen Egenskaber for permanent overstregning for at vælge den markeringsfarve, der skal udføres permanent overstregning med. Se Angivelse af egenskaber for permanent overstregning.

 2. Vælg Dokument > Permanent overstregning > Marker til permanent overstregning, eller klik på værktøjet PDF Converter button mark redaction Permanent overstregning af indhold Marker til permanent overstregningværktøjslinjen Sikkerhed.
   

 3. Marker det indhold, der skal fjernes på en af følgende måder:

  • Flyt markøren over en tekstblok. Når markøren vises som PDF Converter cursor redact text Permanent overstregning af indhold, skal du vælge den tekst, der skal markeres til sletning.

  • Flyt markøren til et område uden tekst. Når markøren vises som PDF Converter cursor redact area Permanent overstregning af indhold, skal du tegne et rektangel, der dækker det ønskede område.

Hold markøren over det markerede område for at få vist, hvordan den permanente overstregning kommer til at se ud.

 1. Højreklik inden for et markeret område, og vælg Anvend i genvejsmenuen for at anvende permanent overstregning på det pågældende område. Vælg Anvend på alle, hvis du ønsker at anvende permanent overstregning på alle markerede elementer i den aktuelle PDF.
   

 2. Åbn dialogboksen Anvend, og vælg hvilken type data, der skal slettes. Hvis du vælger Fjern alle forekomster af markeret indhold, slettes alle forekomster af tekststrengen fra PDF-filen. Hvis du vælger denne indstilling, når et enkelt billede er integreret med links flere steder i PDF-filen, udføres der permanent overstregning på alle forekomster. Klik på Anvend for at udføre permanent overstregning.

Bemærk

En permanent overstregning kan ikke fortrydes. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at du for at undgå fejl laver en kopi af den originale PDF-fil, før du udfører permanent overstregning, eller at du gemmer PDF-filen, der er udført permanent overstregning på, som en ny fil under et nyt navn og/eller med en ny placering.

 

Du kan udføre permanent overstregning ved hjælp af søgning og i forbindelse med dokumentudligning. Se Om permanent overstregning.

 

 

Permanent overstregning af indhold