Understøttelse af dokumentstyringssystemer (DMS)

I PDF Professional Enterprise kan du åbne filer fra dokumentstyringssystemer (DMS) og gemme PDF-filer på et DMS igen. Se en liste over understøttede DMS-systemer i Systemkrav. Nedenstående menupunkter vises kun, hvis der registreres et understøttet DMS på computeren.

 

Sådan åbnes en fil fra et dokumentstyringssystem

 1. Vælg Filer > Åbn fra [Dokumentstyringssystem].

 2. Indtast godkendelsesoplysninger i dialogboksen Logon, og klik på OK.

 3. Vælg en filtype og filer i dialogboksen Åbn, og klik på OK.

 4. I dialogboksen Version, skal du alt efter ønske vælge den nyeste filversion eller en tidligere version.

Tip:

Du kan åbne en lang række filer, ikke bare PDF-filer. PDF-filer kan åbnes direkte. Billed- og XPS-filer konverteres internt til PDF-filer. Redigerbare formater, som f.eks. Microsoft Office eller WordPerfect-dokumenter, konverteres til PDF-format uden brugerhandlinger ved brug af de eksisterende indstillinger, som vises ved at vælge printeren ScanSoft PDF Create! i dialogboksen Udskriv og klikke på Egenskaber.

 

Sådan gemmes PDF-filer i et dokumentstyringssystem

 1. Vælg Filer > Gem i [Dokumentstyringssystem].

 2. Filer fra et DMS kan gemmes som nye dokumenter, nye versioner og samme versioner, og du kan også gendanne til oprindelig version.

  Filer fra et filsystem kan gemmes som nye dokumenter.

Brug af en menu i et dokumentstyringsssystem

 

Åbn fra [Dokumentstyringssystem] Brug denne kommando til at åbne en fil fra et dokumentstyringssystem. Kommandoen fungerer på samme måde som Filer > Åbn.

Gem i [Dokumentstyringssystem] Brug denne kommando til at gemme filer i et dokumentstyringssystem. Kommandoen fungerer på samme måde som Filer > Gem i.

Indsæt fra [Dokumentstyringssystem] Brug denne kommando til at indsætte sider fra den valgte fil i en aktuelt åben PDF-fil.

Udtræk til [Dokumentstyringssystem] Brug denne kommando til at kopiere sider fra den aktuelt åbne PDF-fil og sætte dem ind i den valgte fil. Dialogboksen Udtræk sider vises.

Vedhæfte en fil fra [Dokumentstyringssystem]: Med denne funktion kan du vedhæfte alle typer filer til den aktuelt åbne PDF-fil.

WorkSite indeholder endnu to menupunkter:

Registrer WorkSite servere: Brug denne kommando, hvis du vil bruge mere end én WorkSite-server på et netværk. Kommandoen bruges til at registrere de servere, der skal bruges (gemme adgangskoder, osv.).

Brug Dokumentprofil: Fra version 8 indeholder DeskSite to forskellige brugerflader til åbning og lagring af filer. Vælg menupunktet Brug dokumentprofil for at angive en brugerflade for en tidligere version end 8. Hvis du ikke vælger menupunktet, bruges den nyeste brugerflade.

 

Sådan trækkes sider ud til et dokumentstyringssystem

 1. Vælg Udtræk til [Dokumentstyringssystem] i menuen i dokumentstyringssystemet.

 2. Brug dialogboksen Udtræk sider til [Dokumentstyringssystem] til at vælge den side eller det sideområde, der skal trækkes ud. Du kan vælge mellem Aktuel side, Sideområde eller Valgt.
  Hvis du vil udtrække valgte sider, skal du vælge de ønskede sideminiaturer i ruden Sider, før du åbner denne dialogboks.

 3. Du kan også vælge Slet efter udtrækning, hvis du ikke længere skal bruge de udtrukne sider i dit originale dokument. Siderne slettes fra dokumentet.

 4. Klik på OK.

 5. Navngiv målfilen i dialogboksen Gem som i dokumentstyringssystemet, og klik på Gem.

Sådan indsættes sider fra et dokumentstyringssystem

 1. Vælg Indsæt fra [Dokumentstyringssystem] i menuen i dokumentstyringssystemet.

 2. Vælg en fil i dialogboksen Åbn i dokumentstyringssystemet, og klik på Åbn.

 3. Vælg siderne i kildedokumentet i dialogboksen Indsæt sider fra [Dokumentstyringssystem]: Alle sider eller et sideområde.

 4. Vælg en placering: Før eller efter den første eller sidste side, aktuelle side eller en bestemt side. Luk dialogboksen. Miniaturerne af de indsatte sider vises i ruden Sider på deres nye placering.

Bemærk:

Når der angives et sideområde, som skal udtrækkes eller indsættes, skal siderne i området være fortløbende.

 

Se også: Oversigt over DMS.

 

Understøttelse af dokumentstyringssystemer (DMS)