Fejlfinding af PDF Converter

PDF-filen kunne ikke åbnes

PDF-filen kan være beskadiget eller oprettet med særlige indstillinger, der bruges i software fra andre leverandører.

 

Du kan ikke åbne en PDF-fil, der er beskyttet med adgangskode

PDF-filen kan være beskyttet med en adgangskode til åbning eller en adgangskode til begrænsning, der bestemmer, hvordan PDF-filen kan bruges. Se Beskyttede PDF-filer.

 

Den konverterede fil indeholder færre sider end originalen

Kontroller indstillingen Kun billedsider under Behandlingsindstillinger, der vises på alle fire behandlingsfaner (Standarddokument, Juridisk, Regneark og Formular). Hvis der er valgt Spring over, tager PDF Converter ikke Kun billedsider med i outputfilen.

 

Den konverterede fil indeholder Kun billedsider

Kontroller indstillingen Kun billedsider under Behandlingsindstillinger, der vises på alle fire behandlingsfaner (Standarddokument, Juridisk, Regneark og Formular). Hvis afkrydsningsfeltet Føj til dokument som billede er valgt, indsættes alle PDF-filens sider uden tekstlag som billeder i den konverterede fil. Husk, at du kan kontrollere, om siderne i en PDF-fil indeholder tekstlag eller Kun billedsider i ruden Sidevisning.

PDF Converter text icon Fejlfinding af PDF Converterangiver, at siden indeholder tekstlag.

PDF Converter image icon Fejlfinding af PDF Converterangiver, at siden kun indeholder billeder.

 

Den konverterede fil indeholder forkerte tegn

Kildefilen kan indeholde tegnkodning, der ikke er standard, i en del af eller hele teksten. Aktiver indstillingen Genkend sider med ikke-standardkoder under Behandlingsindstillinger, der vises på alle fire behandlingsfaner (Standarddokument, Juridisk, Regneark og Formular). Kontroller også sprogvalget i dialogboksen OCR-indstillinger.

Klik på knappen PDF Converter ocr settings Fejlfinding af PDF Converter OCR-indstillinger for at gøre dette.

 

Formularelementerne svarer ikke til dine angivelser

Hvis de aktive formularelementer ikke vises i den konverterede fil som angivet, skal du fjerne markeringen af indstillingen Opret kontrolelementer til formularer under Formular og starte konverteringen igen. Indsæt de ønskede kontrolelementer til formularer i den konverterede fil i Microsoft Word.

 

Konverteringen er udført, men nogle af filerne kunne ikke konverteres (fejl), eller der kan være problemer med dem (advarsel).

Nogle tekstsektioner i kildefilen bruger tegnkodning, der ikke er standard. Aktiver indstillingen Genkend sider med ikke-standardkoder under Standard, Juridisk, Regneark eller Formular. En anden årsag kan være, at indstillingen Hvis de første X sider er Kun billedsider. Stop konvertering er markeret (under Standard, Juridisk, Regneark eller Formular), og at den PDF-fil, der skal konverteres, har samme antal eller færre sider end den angivne grænse, f.eks. Hvis de første 3 sider er Kun billedsider. Stop konvertering, og når PDF-filen kun indeholder tre sider. Fjern markeringen af denne indstilling, og vælg b>Konverter side med OCR, eller angiv et sideantal, der ligger under dokumentets samlede antal sider.

 

Undgå at overskrive den originale fil eller den konverterede fil: Brug “Gem som…” i stedet for “Gem”.

Når en direkte konvertering blev startet med kommandoen Filer > Åbn i Microsoft Word, kan det konverterede Word-dokument ikke navngives på forhånd. Den konverterede fil vises i Microsoft Word med dens PDF- eller XPS-navn (f.eks. rapport.pdf). Vælg Gem som…, når den konverterede fil vises i Microsoft Word for at undgå at overskrive den originale fil. Det anbefales at gemme dokumentet med kommandoen Gem som før dokumentet redigeres eller lukkes i Word. Du må ikke bruge kommandoen Gem eller Luk, før du har ændret filnavnet for den originale fil til et Word-filnavn (f.eks. rapport.doc). Yderligere oplysninger findes under Redigering af dokumenter i Word.

 

Nuance PDF Add-in vises ikke i et Office 2007-program (Word, Excel, Outlook eller PowerPoint)

 

Kontroller følgende:

  • At integration i et Office 2007-program er aktiveret.

  • At Add-ins i Office 2007-programmer er aktiveret.

  • At Nuance PDF-værktøjslinjen vises (gælder kun Outlook).

Sådan kontrolleres integrationen

Åbn Nuance PDF Converter, vælg Filer > Indstillinger, og kontroller, om du har markeret afkrydsningsfeltet for det korrekte Office-program. Hvis ikke, skal du markere det og genstarte programmet.

 

Sådan kontrolleres aktivering/deaktivering af Add-ins (Tilføjelsesprogrammer) i Office 2007-programmer:

 

Åbn et Office-program, og klik på knappen PDF Converter button ms%20office Fejlfinding af PDF Converter Microsoft Office > [Word/Excel/PowerPoint] Indstillinger > Trust Center (Center for sikkerhed og rettighedsadministration) > Trust Center Settings (Indstillinger for Center for sikkerhed og rettighedsadministration) > Add-ins (Tilføjelsesprogrammer), og kontroller, at der ikke er nogen markering i afkrydsningsfeltet Disable all Application Add-ins (Deaktiver alle programmer i tilføjelsesprogrammer).

Yderligere oplysninger om Add-ins (Tilføjelsesprogrammer) findes i det relevante emne i Microsoft Office Hjælp: Startside > Ïndstillinger for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger > Enable or disable add-ins in Office programs (Aktivere eller deaktivere tilføjelsesprogrammer i Office-programmer) > View or change the add-in security settings (Få vist eller ændre sikkerhedsindstillinger for tilføjelsesprogrammer).  

 

Sådan kontrolleres værktøjslinjen Nuance PDF i Outlook 2007:

Åbn Outlook 2007, og vælg Vis > Værktøjslinjer. Hvis markeringen PDF Converter turned on Fejlfinding af PDF Converter ikke vises foran Nuance PDF, skal du klikke for at indsætte den.

 

En Nuance PDF Add-in er blevet deaktiveret på grund af en uforudset kørselsfejl

 

Sådan aktiveres en Add-in igen:

Åbn et Office-program, og klik på knappen PDF Converter button ms%20office Fejlfinding af PDF Converter Microsoft Office > [Word/Excel/PowerPoint] Indstillinger > Add-Ins (Tilføjelsesprogrammer). Nederst i ruden skal du vælge Disabled Items (Deaktiverede elementer) på listen Manage (Administrer) og klikke på knappen Go… (Begynd…) Vælg din Nuance PDF Converter Add-in for at aktivere PDF Converter igen, og klik på knappen Enable (Aktiver). Klik derefter på Luk, og genstart Microsoft Office-programmet.

 

 

 

Fejlfinding af PDF Converter