Fejlfinding af PDF Create

Jeg kan ikke se indstillinger i PDF-fremviseren.

Kontroller Dokumentindstillinger. Du har muligvis valgt Skjul menulinje, Skjul værktøjslinje eller Skjul vinduesindstillinger.

 

Der vises uønsket tekst eller billeder i baggrunden eller forgrunden.

Kontroller, om du er kommet til at aktivere vandmærkefunktionen.
 

Teksten og billedelementerne ligger hulter til bulter oven på hinanden.

Kontroller, at der ikke blev brugt overlapning under PDF-oprettelsen. Hvis der blev brugt overlapning, skal du kontrollere, om indholdet i de valgte filer egner sig til overlapning.
 

PDF-fremviseren kan ikke åbne PDF-filen.

Kontroller, om PDF-fremviseren understøtter PDF-versionen. For eksempel:

Versioner op til 1.3 kan åbnes i Adobe Acrobat version 4.

Versioner op til 1.4 kan åbnes i Adobe Acrobat version 5.

Versioner op til 1.5 kan åbnes i Adobe Acrobat version 6.

Versioner op til 1.6 kan åbnes i Adobe Acrobat version 7.

Versioner op til 1.7 kan åbnes i Adobe Acrobat version 8.

PDF/A-versionen kan åbnes i Adobe Acrobat version 5 eller nyere.

 

Billederne vises ikke i PDF-filen.

Kontroller indstillingen for komprimering. Den automatiske indstilling skal være 5 eller derover, for at du kan få vist billeder.
 

Billederne udskrives ikke korrekt.

Kontroller indstillingerne for komprimering. Angiv en højere opløsning, eller vælg en automatisk indstilling over 50. Lavere opløsning og højere komprimering kan bruges til skærmvisning, men hvis du ønsker udskrivning i god kvalitet, skal du vælge en lavere komprimering. Hvis du aktiverer MRC-komprimering uden at bruge dens profil, skal den anden komprimeringsindstilling indstilles til Lossless.
 

PDF-oprettelsen mislykkedes.

Der skal være installeret et program på systemet, der understøtter udskrivning, og som kan behandle og er tilknyttet kildefilen.

 

Forkert papirformat eller -retning eller manglende regneark

Hvis disse fejl opstår, skal du åbne filerne i det program, de blev oprettet i eller det program, der kan åbne dem korrekt. Rediger papirformat, retning og andre udskriftsindstillinger efter behov. Klik derefter på Udskriv i menuen Filer for at oprette PDF-filen, og vælg ScanSoft PDF Create! som printer. Når filerne er kombineret til PDF på korrekt vis, kan du kombinere dem med Assistent.

Da MS Office-prgrammer selv kontrollerer disse indstillinger, ignoreres printerindstillingerne i disse tilfælde. Det betyder f.eks., at en PDF-fil i A4-størrelse oprettes fra et Word-dokument i A4-størrelse, uafhængig af de aktuelle printerindstillinger.

 

Filer, der ikke kan føjes til listen

Der findes filer, der afvises af PDF Create, fordi de ikke har et tilknyttet udskriftsprogram. Du skal knytte filen til det korrekte program (helst det program, der oprettede filen) – helst før programmet installeres.

 

Yderligere hjælp findes i filen Produktbemærkninger eller på Nuance’s websted.

 

Nuance PDF Add-in vises ikke i et Office 2007-program (Word, Excel, Outlook eller PowerPoint)

Kontroller følgende:

  • At Add-ins i Office 2007-programmer er aktiveret.

  • At Nuance PDF-værktøjslinjen vises (gælder kun Outlook).

Sådan kontrolleres aktivering/deaktivering af Add-ins (Tilføjelsesprogrammer) i Office 2007- eller 2010-programmer:

 

Åbn et Office-program, og klik på knappen PDF Converter button ms%20office Fejlfinding af PDF Create Microsoft Office > [Word/Excel/PowerPoint] Indstillinger > Trust Center (Center for sikkerhed og rettighedsadministration) > Trust Center Settings (Indstillinger for Center for sikkerhed og rettighedsadministration) > Add-ins (Tilføjelsesprogrammer), og kontroller, at der ikke er nogen markering i afkrydsningsfeltet Disable all Application Add-ins (Deaktiver alle programmer i tilføjelsesprogrammer).

Yderligere oplysninger om Add-ins (Tilføjelsesprogrammer) findes i det relevante emne i Microsoft Office Hjælp: Startside > Ïndstillinger for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger > Enable or disable add-ins in Office programs (Aktivere eller deaktivere tilføjelsesprogrammer i Office-programmer) > View or change the add-in security settings (Få vist eller ændre sikkerhedsindstillinger for tilføjelsesprogrammer).      

 

Sådan kontrolleres værktøjslinjen Nuance PDF i Outlook 2007 eller 2010:

Åbn Outlook 2007, og vælg Vis > Værktøjslinjer. Hvis markeringen PDF Converter turned on Fejlfinding af PDF Create ikke vises foran Nuance PDF, skal du klikke for at indsætte den.

 

En Nuance PDF Add-in er blevet deaktiveret på grund af en uforudset kørselsfejl

 

Sådan aktiveres en Add-in igen:

Åbn et Office-program, og klik på knappen PDF Converter button ms%20office Fejlfinding af PDF Create Microsoft Office > [Word/Excel/PowerPoint] Indstillinger > Add-Ins (Tilføjelsesprogrammer). Nederst i ruden skal du vælge Disabled Items (Deaktiverede elementer) på listen Manage (Administrer) og klikke på knappen Go… (Begynd…) Vælg den Add-in (PDF Create 7), der skal aktiveres igen, og klik derefter på knappen Enable (Aktiver). Klik derefter på Luk, og genstart Microsoft Office-programmet.

Fejlfinding af PDF Create