Nye funktioner

Nedenfor gives en kort beskrivelse af de nye funktioner i PDF Converter Professional 7. Funktionerne er inddelt i tre underkategorier: redigering, oprettelse og oplåsning af PDF-filer. Se også Vigtige egenskaber.

 

Redigering af PDF-filer

 

Hurtig start i Windows 7

PDF Converter Professional 7 kan blive vist på en Windows 7-jumpliste, så du hurtigt kan starte programmet eller vælge at åbne et af de seneste PDF-filer. Du kan også vælge at oprette PDF-filer fra scanneren eller andre dokumenter og at konvertere PDF-filer til redigerbare formater. Se: Start af programmet.

Scan til PDF

Det er nu muligt at scanne med et enkelt tryk ved hjælp af foruddefinerede indstillinger uden om scannerens egen grænseflade. Flersidet scanning var tidligere kun muligt fra en automatisk dokumentfremfører. Nu kan det også gøres fra en flatbedscanner. Scanning til PDF-filer, der kun indeholder billeder, er udvidet med nye valgmuligheder: søgbar PDF og Normal PDF. Der understøttes nu brug af flere scannere, herunder scannere, der bruger ISIS-drivere. Du kan scanne til en ny fil, til en eksisterende fil og automatisk anvende markering af foruddefinerede ord. I PDF Converter Enterprise 7 kan scanningsindbakker konfigureres med meddelelser, når der modtages en ny PDF-fil i indbakken fra en scanner eller multifunktionsprinter på netværket. Se: Oprettelse af PDF-filer via en scanner.

Udvidet understøttelse af internetbrowsere

De PDF Professional-værktøjer, der er tilgængelig til Internet Explorer og Mozilla Firefox, findes nu også til Google Chrome og Apple Safari, så PDF-filer, der hostes eller linkes til, kan vises, ændres, gemmes i en lokal mappe eller konverteres til redigerbare formater. Se: PDF-håndtering i internetbrowsere.

Få vist sider fra filer i andre formater end PDF

Tidligere var det kun muligt at få vist PDF-sider i porteføljefremviseren. Nu kan der vises sider fra Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter, og en lang række billedfiler kan vises i et pop op-vindue, hvilket giver et meget mere komplet overblik over porteføljeindhold. Se PDF-porteføljer.

Forbedret dokumentsamling

En sidetalslinje i fuld bredde gør træk og slip-handlinger lettere. Import af sider er også forbedret: et nyt vindue viser alle sider fra alle dokumenter, der vælges som mulige importkilder, så de ønskede sider kan identificeres og trækkes til måldokumentet. Tidligere skulle siderne markeres, uden at de kunne vises. Se Dokumentsamling.

Søgning efter flere strenge

Brugergrænsefladen til søgning efter flere ord eller strenge er nu mere brugervenlig. Du søger efter disse strenge ved hjælp af en ELLER-handling, så alle forekomster af alle strengene vises. Der er fortsat booleske søgninger tilgængelige til udførelse af OG-søgninger samt andre muligheder. Se: Om søgning.

Søgning ved hjælp af mønstre og masker

Der findes følgende foruddefinerede mønstre: personnumre, telefonnumre, datoer osv., så alle elementer i et dokument med en standardstruktur findes. En mønster er et brugerdefineret mønster, der angiver, hvor mange tegn der skal søges efter, og om de skal være bogstaver, tal eller kan være begge dele. Det gør det f.eks. muligt at søge efter alle nummerplader i et dokument. I PDF Converter Enterprise 7 kan fundne tekster også markeres til permanent overstregning. Se Søgning ved hjælp af mønstre og masker.

Lag

Du kan nu få vist lag i PDF-filer og oprette nye lag. Lag adskiller forskellige elementer på en side. Det kan være nyttigt, hvis du arbejder med arkitekttegninger, og når du skal forberede dokumenter til et trykkeri. Se Lag.

Understøttelse af Silverlight

Multimedier, grafik og animeret og interaktivt indhold fra Microsoft Silverlight i PDF-filer kan afspilles i programmet, og der kan integreres nyt indhold, hvis Silverlight er installeret på computeren. Se: Tilføjelse af film.

Dokumentudligning

Dokumentudligning er en ny metode til forberedelse af dokumenter til offentlig distribution. Den gør det muligt at gemme udvalgte kategorier af kommentarer som rigtigt PDF-indhold, så de ikke længere kan redigeres som kommentarer, men kun som dokumentobjekter. Se: Udlign dokument.

Lagring som billedfiler

Lagring som flersidede TIFF-filer understøttes nu.

PDF-konverteringer

Automatisk registrering af sprog

Det er ikke længere obligatorisk at angive et eller flere sprog, når der bruges OCR til at låse PDF-filer op, så de kan redigeres. Du kan vælge indstillingen Automatisk registrering. Indstillingen findes primært for at muliggøre uovervåget behandling, når inputdokumenterne ikke kendes på forhånd. Funktionen fungerer for alle sprog, der benytter det latinske alfabet og har ordbogsunderstøttelse. Se Sprogvalg.

Forbedret Excel-output

Konvertering af PDF files med tabeller til Excel giver bedre layoutnøjagtighed. Med en ny konverteringsindstilling kan alle tabeller placeres på samme Excel-ark. Dette er udviklet for at forbedre håndteringen af tabeller, der kører over flere sider. Se: Regneark.

PDF-oprettelse

Overfør dokumentoplysninger fra MS Office

Metadata som f.eks. Emne, Forfatter og Nøgleord kan importeres fra Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter, så det ikke længere er nødvendigt at indtaste eksisterende date. Se Oprettelse af PDF-filer fra Microsoft Word.

Opret gråtone-PDF-filer

Med en ny indstilling kan du gøre kildedokumenter i farver til gråtone-PDF-filer, så filstørrelsen bliver mindre. Se: PDF Create! Egenskaber.

Indsæt automatisk bogmærker på sider ved flytning af filer

Når flere inputdokumenter flettes til en PDF-fil, kan der oprettes et sæt bogmærker, ét for hvert inputdokument. Bogmærketeksterne er inputfilnavnene. Se: Kombination af filer i ét PDF-dokument.

 

Nye funktioner