Varemærker

Nuance, Nuance-logoet, ScanSoft, OmniPage, True Page og Logical Form Recognition er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. eller dets søsterselskaber i USA og/eller andre lande. Microsoft, Windows og Outlook er registrerede varemærker og/eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. InstallShield er et registreret varemærker tilhørende Macrovision Corp. Alle andre firmanavne eller produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Nuance® PDF Converter Professional. Copyright © 1995-2011 Nuance Communications, Inc.

Varemærker