Om PDF Create Assistent

Nuance® PDF Create Assistent gør det muligt at oprette PDF-filer ud fra kildefiler, der kommer fra forskellige programmer, bl.a. PDF-filer. Hver fil kan konverteres til en separat PDF-fil, eller du kan konvertere en gruppe filer til en enkelt fil i en bestemt rækkefølge. Filerne kan også overlappes eller pakkes.

Du kan starte PDF Create Assistent fra menuen Start i Microsoft® Windows® ved hjælp af en af følgende kommandoer. Udfør derefter filkonverteringen med brugerfladen.

Start > Programmer > Nuance PDF Converter Professional 7 > PDF Create Assistent eller

Start > Alle programmer > Nuance PDF Converter Professional 7 > PDF Create Assistent.

 

Liste over filer

Brug knappen PDF Converter add Om PDF Create Assistent Tilføj til at oprette en liste over filer i PDF Create Assistent. Fra rullemenuen:

  • Vælg Åbn fil for at finde filer på din lokale computer (du kan også vælge at trække og slippe filerne fra Windows Stifinder til listen).

  • Vælg Åbn fra DMS for at finde filer fra en SharePoint-server eller et andet dokumentstyringssystem (DMS).

Du kan fjerne valgte filer fra listen med knappen PDF Converter delete Om PDF Create Assistent Slet eller alle filer med knappen PDF Converter clear Om PDF Create Assistent Ryd.

Fjernede filer slettes kun på listen, ikke på computeren. Brug PDF Converter up Om PDF Create Assistent pil op og PDF Converter down Om PDF Create Assistent pil ned til at ændre filernes rækkefølge.
 

Indstillinger for PDF-oprettelse
 

Vælg en af følgende indstillinger på rullelisten PDF Converter assemble Om PDF Create Assistent Samling:

Opret en PDF-fil for hvert dokument

Opretter en separat PDF-fil for hvert kildedokument.

Kombiner i ét PDF-dokument

Kombinerer filerne i den givne rækkefølge, så der oprettes en enkelt PDF-fil, hvor du kan vælge at få oprettet bogmærker fra inputfilnavnene.

Overlap filer som ét PDF-dokument

Siderne i den nye PDF-fil kombinerer sideindholdet fra de andre filer. Klik på Indstillinger for at angive placeringen af en overlapning.

Pak filerne i ét PDF-dokument

Grupperer et sæt filer i en PDF-pakke. Der oprettes PDF-filer fra kildefiler, der ikke er af typen PDF. Hver PDF-fil i en pakke kan åbnes og gemmes hver for sig. Klik på Indstillinger for at definere et omslag.

 

Profiler
 

Vælg en af følgende integrerede profiler på rullelisten PDF Converter profile Om PDF Create Assistent Profil:
 

Standardkvalitet

Kladdekvalitet

Udgivelseskvalitet

Fortrolige oplysninger

Kodet PDF

PDF-fil med MRC-komprimering

Søgbar PDF

 

Du kan ændre profilindstillingerne og oprette nye profiler eller slette eksisterende profiler.

 

Lagring

 

Den statiske tekst opsummerer de aktuelle lagringsindstillinger. Klik på knappen Lagring… for at ændre dem. Se Destinationsindstillinger.

Når alle indstillinger er som ønsket, skal du klikke på knappen PDF Converter go Om PDF Create Assistent Opret for at starte PDF-oprettelsen.

 

Om PDF Create Assistent