Om hovedværktøjslinjen

Du kan få direkte adgang til funktioner via værktøjernes knapper i stedet for at skulle navigere gennem menuer og undermenuer. Værktøjerne er grupperet efter værktøjslinjernes navne. Et sæt eller undersæt af disse værktøjslinjer kaldes hovedværktøjslinjen. Denne værktøjslinje er placeret i den øverste del af programvinduet.

Placer markøren over et værktøj for at få vist dets navn. Alle værktøjslinjer kan frigøres og trækkes ind på arbejdsområdet. Når du har valgt et værktøj, forbliver værktøjet som standard åbent, indtil du vælger et nyt.
 

Sådan tilpasses værktøjslinjer

 1. Vælg Vis > Værktøjslinjer, eller højreklik på området med værktøjslinjer for at åbne en genvejsmenu, og tilpas værktøjslinjerne som følger:

  • Indsæt eller fjern markeringen af bestemte værktøjslinjer for at få dem vist på eller fjernet fra hovedværktøjslinjen.

  • Vælg Nulstil værktøjslinjer for at gendanne de integrerede indstillinger.

  • Klik på Skjul værktøjslinjer for at skjule alle værktøjslinjer.

  • Vælg Vis knaptekst for at få vist alle eller nogle af knapperne med deres navne. Du kan også vælge, at der ikke skal vises navne. Alle værktøjslinjer i dette hjælpesystem vises uden mærkater.

  • Vælg Tilpas værktøjslinjer for at medtage eller udelade bestemte værktøjer på en værktøjslinje.

 1. Klik på pilen til højre for en knap for at bruge rullemenuen. Klik f.eks. på pilen ved siden af knappen Ny PDF for at få vist de menupunkter, der kan bruges til at oprette PDF-filer med.

Værktøjslinjer i PDF Professional med særlige funktioner:

Der findes særskilte værktøjslinjer for vinduet PDF-portefølje og visningen Dokumentsamling. Værktøjslinjen 3D vises, når den aktuelle PDF-side indeholder et 3D-objekt. Værktøjslinjerne for Nuance PDF vises i integrerede programmer. Disse værktøjslinjer beskrives under separate emner.

 

Værktøjslinjer med mere generelle funktioner:

 • Værktøjslinjen Rediger

 • Værktøjslinjen Vis

 • Værktøjslinjen Zoom

Rediger

PDF Converter tb edit Om hovedværktøjslinjen

 

 1. Fortryd de seneste handlinger.

 2. Annuller de seneste Fortryd-handlinger.

 

Vis

 

Vis > Navigeringsruder

 Vis > Organizer-ruder

PDF Converter tb view navigation Om hovedværktøjslinjen

PDF Converter tb view organizer Om hovedværktøjslinjen

 

 1. Klik på denne knap for at åbne rullemenuen under Navigeringsruder.

 2. Klik på denne knap for at åbne rullemenuen under Organizer-ruder.

 

Zoom

PDF Converter tb zoom Om hovedværktøjslinjen

 

 1. Zoom ind (+) på billedet ind.

 2. Zoom ud (-) fra billedet.

 3. Zoom dynamisk. Flyt markøren op for at zoome ind og ned for at zoome ud.

 4. Klik på værktøjet Lup for at få vist en forstørret udgave af siden.

 

 

Om hovedværktøjslinjen