Om behandlingstilstande og indstillinger

Behandlingstilstande
 

Du kan vælge mellem fire behandlingstilstande. Vælg en behandlingstilstand på baggrund af de karakteristika, der kendetegner den dokumenttype, der skal konverteres.

Vælg en behandlingstilstand i menuen Indstillinger eller på rullelisten i værktøjet Tilstand. Værktøjet vises forskelligt på værktøjslinjen, afhængigt af valget på rullelisten:

 

Sådan vises
tilstanden

Behandlingstilstand

Dokumenttypens karakteristika

PDF Converter mode standard Om behandlingstilstande og indstillinger

Standarddokument

Siderne indeholder tekst og eventuelt også overskrifter, spalter, tabeller og billeder, f.eks. forretningsbreve og avisartikler.

PDF Converter mode legal Om behandlingstilstande og indstillinger

Juridisk

Siderne indeholder tekst i en enkelt spalte og kan eventuelt indeholde linjenumre i venstre margen.

PDF Converter mode spreadsheet Om behandlingstilstande og indstillinger

Regneark

Siderne indeholder primært tabeller eller regneark (med tabulatorbaseret layout), f.eks. finansark og beholdningsoversigt.

PDF Converter mode form Om behandlingstilstande og indstillinger

Formular

Siderne indeholder mellemrum, redigeringsbokse, kombinationsbokse, afkrydsningsfelter og lignende elementer, der skal bruges til indsamling af oplysninger, f.eks. ansøgningsformularer.

 

Yderligere oplysninger om valg af den bedst egnede metode findes under Valg af behandlingstilstand.

Bemærk

Den valgte behandlingstilstand bliver muligvis ændret automatisk af programmet, hvis du vælger et outputformat, der ikke er understøttet af den valgte behandlingstilstand. PDF Professional synkroniserer behandlingstilstanden og outputformatet.

 

Behandlingsindstillinger

Standardbehandlingstilstanden er Standarddokument. Klik på PDF Converter mode standard Om behandlingstilstande og indstillinger Standarddokument for at få vist de tilknyttede behandlingsindstillinger. Klik på pilen ved siden af værktøjet Tilstand for at vælge en anden behandlingstilstand og få vist de tilknyttede behandlingsindstillinger.

Hver fane indeholder generelle og dokumenttypebestemte behandlingsindstillinger. De angivne værdier gemmes separat for hver behandlingstilstand. Yderligere oplysninger findes under Standarddokument, Juridisk, Regneark og Formular.

De generelle behandlingsindstillinger beskrives under emnet Standarddokument.

 

 

Om behandlingstilstande og indstillinger