Regneark

Denne fane vises i PDF Converter Assistent, hvis

  • PDF Converter mode spreadsheet Regneark Der er valgt Regneark på rullelisten i værktøjet Tilstand.

  • Regneark er valgt i menuen Indstillinger.

På denne fane kan du vælge indstillinger for følgende: Opret ark, Bevar hyperlinks, Bevar sidehoved og sidefod, Behandlingsindstillinger og Håndtering af grafik.

Det eneste tilgængelige outputformat for regneark er Microsoft Excel.
 

Opret ark

Denne indstilling styrer opstillingen af ark i en Excel-fil. Boksen giver tre valgmuligheder:

 

Pr. tabel

Der vises én tabel pr. ark i Excel-filen.
Hver registreret tabel konverteres og placeres i et særskilt regneark. Indhold, der ikke registreres som en tabel, placeres i et særskilt regneark i slutningen af projektmappen og tildeles navnet Oversigt. Arket Oversigt indeholder hyperlinks til de relevante tabeller i regnearket.

Når denne indstilling er valgt, slås sidehoved/sidefod fra, fordi den konverterede fil ikke følger siderne i inputfilen.

 

Hvornår skal det bruges?

  • Hvis der er to eller flere tabeller på en side med forskellige tabelopstillinger: Antallet af kolonner i tabellerne er forskelligt, eller kolonnebredden varierer. Bemærk: Kolonnebredden kan ikke bevares, hvis du vælger den anden indstilling (Opret ark – Pr. side) for tabeller med varierende opstilling.

  • Hvis formateringen af tekst uden for tabellen er mindre vigtig. Bemærk: Visse former for formatering bevares ikke, f.eks. opstilling med flere kolonner, centrering af tekst. Der indsættes en hel linje i den første celle.

Pr. side

Der vises én side pr. ark i Excel-filen.

 

Hvornår skal det bruges?

  • Hvis en side kun indeholder én tabel.

  • Hvis tabellerne på siden har næsten samme opbygning, dvs. at der er næsten samme antal kolonner, og kolonnebredden er også næsten den samme.

  • Hvis du ønsker at bevare tekst, der er uden for en tabel, på et ark. Blokke af flydende tekst eller grafik placeres sandsynligvis i en enkelt celle. Hvis tekst har en tabuleret struktur, f.eks. en ordliste eller et indeks, placeres hvert enkelt element sandsynligvis i en separat celle.

Pr. dokument

Alt indhold, der skal i samme outputdokument, overføres til et enkelt ark. Dette er nyttigt til håndtering af tabeller, der strækker sig over flere sider. Det er mest nyttigt til dokumenter, der fortrinsvis indeholder tabeller med nogenlunde det samme layout. Det er sandsynligvis ikke nyttigt til dokumenter med blandet indhold og store mænger tekst uden for tabeller. Indhold uden for tabeller håndteres som beskrevet under “Pr. side”.

 

Hvis du har input fra flere dokumenter, afhænger det præcise resultat af denne indstilling af den konverteringstype, der er angivet i ruden Outputindstillinger:

  • Hvis du vælger Konverter filer separat, får du et ark pr. inputdokument.

  • Hvis du vælger Kombiner output i én fil, får du et ark pr. job (dvs. et ark til hele outputdokumentet).

 

Yderligere oplysninger om de øvrige indstillinger findes i Standarddokument.

 

Bemærk

Behandlingsindstillingerne gemmes separat for hver behandlingstilstand.

Yderligere oplysninger om valg af den bedst egnede metode findes under Valg af behandlingstilstand.

 

 

.

Regneark