Standarddokument

Denne fane vises i PDF Converter Assistent, hvis

  • PDF Converter mode standard Standarddokument Når Standard er valgt på rullelisten i værktøjet Tilstand.

  • Standarddokument er valgt i menuen Indstillinger.

 

Layout

PDF Professional bevarer sidelayoutet så nøjagtigt som muligt. Du kan vælge mellem to layouttyper:
 

Flydende spalte

Grafik og indrammede elementer anbringes i tekstbokse. Anden tekst anbringes så vidt muligt uden brug af tekstbokse, så teksten flyder fra spalte til spalte. Valg af denne indstilling anbefales til kildefiler med en typisk spalteopbygning, hvor tekstflowet løber fra top til bund og fra venstre mod højre.
 

True Page

Når du markerer True Page®, anbringes alle elementer i tekstbokse (også spaltetekst). Valg af denne indstilling anbefales til sider med et kompliceret layout, der indeholder mange indrammede elementer, og hvor tekstflowet mellem spalterne er atypisk.

Bemærk

Hvis layoutet har ændret sig under konverteringen, kan du prøve at konvertere filen igen med en anden indstilling.

 

Bevar

Vælg, hvilke elementer der skal bevares eller springes over under konverteringen.
 

Gitterlinjer

Bevar eller spring over lodrette og vandrette skillelinjer mellem afsnit. Denne parameter har ingen betydning for tabelrammer.

Sidehoved og sidefod

Marker dette afkrydsningsfelt for at registrere sidehoveder og sidefødder og få dem overført til målprogrammet. Fjern markeringen for at overføre sidehoveder og sidefødder som normale tekstelementer.

Hyperlinks

Marker dette afkrydsningsfelt for at registrere og overføre hyperlinks. Fjern markeringen for at overføre teksthenvisninger som normal tekst.

Tekst- og baggrundsfarve

Marker dette afkrydsningsfelt for at overføre skriftfarve til Word-dokumentet. Skygger og baggrundsfarver overføres også. Fjern markeringen for at overføre al tekst som sort og ændre baggrundsfarver eller skygger til hvid. Fravalg af denne indstilling forhindrer ikke overførsel af grafik i farver eller gråtoner.

Marker dette afkrydsningsfelt, når kildefilen indeholder skrift- eller baggrundsfarver, da dette giver en bedre gengivelse af layoutet. Hvis du fjerner markeringen, når kildefilen ikke indeholder skrift- og baggrundsfarve, øges konverteringshastigheden.

 

Behandlingsindstillinger

Vælg, hvordan PDF Professional skal behandle Kun billedsider. PDF Professional konverterer sider, der kun indeholder billeder, ved hjælp af OCR (optisk tegngenkendelse).

 

PDF Converter text icon Standarddokument eller PDF Converter image icon Standarddokument i øverste højre hjørne i ruden Sidevisning angiver, om den viste side indeholder et tekstlag.

 

Konverter dokumenter ved hjælp af OCR

Marker denne indstilling, hvis du vil konvertere et kildedokument ved hjælp af OCR. Alle tekstlag i kildefilen ignoreres. Andre indstillinger, der er tilknyttet Kun billedsider, ignoreres, og hele dokumentet konverteres ved hjælp af OCR. De mest almindelige årsager til at bruge denne indstilling er:

  • Registrering af ikke-standardkodede skrifttyper mislykkes.

  • Mange dokumenter indeholder scannede billeder af sider med tekst i sidehoved eller sidefod. OCR-behandlingen opretter en konverteret fil, der indeholder tekst i stedet for billeder.

Kun billedsider

Vælg fra følgende tre muligheder:
 

Konverter side med OCR

PDF Professional udfører konverteringen ved hjælp af det integrerede OCR-program. Der understøttes over 100 sprog.

Klik på PDF Converter ocr settings Standarddokument for at ændre OCR-indstillingerne (sproggenkendelse og reject-tegn).

 

Spring over

Kun billedsider kan springes over. Sidst i processen får du at vide, om siderne er blevet sprunget over. Hvis dette er tilfældet, indeholder det konverterede dokument færre sider end den originale PDF-fil.

Føj til dokument som billede

Kun billedsider vises i målfilen som helsides billeder. Siderne kan udskrives, men teksten kan ikke redigeres. Sidst i processen får du at vide, om siderne blev overført som billeder. Målfilen kan være stor, men kan reduceres ved at ændre indstillingen for Farvekonvertering til Gråtoner eller Sort-hvid eller reducere opløsningen for grafikelementer.
 

Kontroller de første sider

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil kontrollere de første sider af kildefilen og stoppe konverteringen af den aktuelle fil, hvis siderne er Kun billedsider. Angiv, hvor mange sider du vil kontrollere ved at indtaste en værdi mellem 1 og 10. Vi anbefaler, at du som minimum kontrollerer 2 sider, da mange kildefiler har en forside, der kun indeholder billeder, efterfulgt af sider med tekstlag. Standardværdien er 5.

Bemærk

Der findes én situation, hvor en PDF-fil der er beskyttet med adgangskode, behandles som om, den indeholder Kun billedsider i overensstemmelse med dine indstillinger. Se Beskyttede PDF-filer.

 

Genkend sider med ikke-standardkoder

De fleste kildefiler indeholder standardkoder. Hvis dette ikke gælder for dit dokument, skal du markere dette afkrydsningsfelt for at trække teksten ud ved hjælp af OCR. Behandlingen bliver langsommere, men resultaterne bliver mere pålidelige. Standardindstillingen er “aktiveret”. Der gøres brug af det sprog, som du har valgt i dialogboksen OCR-indstillinger.
 

Håndtering af grafik

 

Farvekonvertering

Der findes tre farvekategorier: farver, gråtoner og sort-hvid.

Samme som original

Marker denne indstilling for at oprette en målfil med samme farver som originalen. Marker denne indstilling, hvis farven skal vises i det konverterede dokument.

Gråtoner

Marker denne indstilling for at konvertere sider i farver til sider i gråtoner. Sider i gråtoner forbliver i gråtoner, og sider i sort-hvid forbliver i sort-hvid.

Sort-hvid

Marker denne indstilling for at konvertere sider i farver og gråtoner til sider i sort-hvid. Filstørrelsen bliver mindre, men billeder i gråtoner eller farver mister deres detaljeringsgrad.

Bemærk

Indstillingen Farvekonvertering og Opløsning anvendes på al grafik i kildefilen. Dette gælder også Kun billedsider, når de overføres til målprogrammet som billedsider.

 

Opløsning for grafikelementer

Vælg en opløsning fra 72 til 300 dpi. Hvis kildefilen indeholder billeder af lavere opløsning end den valgte opløsning, bliver opløsningen i målprogrammet den samme som i kildefilen. Hvis kildefilen indeholder billeder af en højere opløsning end den valgte opløsning, reduceres opløsningen til den valgte opløsning.

Når en kildefil indeholder store bil
leder eller Kun billedsider, og du ønsker, at disse sider overføres som billeder, får den valgte opløsning stor indflydelse på størrelsen af den konverterede fil. En lav opløsning er velegnet til brug på internettet, mens en høj opløsning bør vælges i forbindelse med udskrivning.

 

Bemærk

Behandlingsindstillingerne gemmes separat for hver behandlingstilstand.

Yderligere oplysninger om valg af den bedst egnede metode findes under Valg af behandlingstilstand.

 

 

Standarddokument