Start af konvertering

Konverteringen kan startes

 • Fra PDF Professional med knappen PDF Converter PDF Converter saveas Start af konvertering på værktøjslinjen Filer

 • Fra PDF Converter Assistent (altid tilgængelig)

 • Fra et integreret program med eller uden brug af PDF Converter Assistent. Yderligere oplysninger om Word (via Åbn), Outlook, Lotus Notes og Windows Explorer finder du nedenfor.

Start fra PDF Converter Assistent

 

Sådan konverteres alle filer på listen over filer

 • Klik på PDF Converter convert all Start af konvertering Konverter alle for at konvertere alle filer på listen over filer, eller vælg Alle filer i menuen Konverter.

Filerne kombineres i én outputfil eller konverteres til separate filer, afhængigt af hvilken Konverteringstype, du har valgt under Outputindstillinger.

 

Sådan konverteres en valgt fil

 • Klik på PDF Converter convert selected Start af konvertering Konverter valgte, eller vælg Valgt fil i menuen Konverter for kun at konvertere den aktuelt valgte fil. Du kan ikke vælge flere filer.

Bemærk

Når konverteringen starter, vises to statuslinjer. Den første statuslinje angiver statussen pr. fil. Den anden statuslinje viser, hvor mange sider der er behandlet ud af det samlede antal sider, der skal konverteres.

 

Start fra et integreret program uden brug af Assistent (direkte konvertering)

 

Åbn fil i Microsoft Word

 • Vælg Filer > Åbn, vælg fil(er), og klik derefter på knappen Åbn i dialogboksen Åbn.
  I Office 2007 eller 2010 skal du klikke på knappen PDF Converter button ms%20office Start af konvertering Microsoft Office og derefter klikke på Åbn.

  Den eller de valgte filer konverteres med det samme, og resultatet vises i Word. Du kan vælge flere filer.

Windows Stifinder  

 • Højreklik på en PDF- eller XPS-fil, vælg Konverter PDF/XPS… i genvejsmenuen, og klik derefter på et af punkterne i menuen for direkte konvertering.

Som dokument til Microsoft Word

Som formular til Microsoft Word

Som regneark til Microsoft Excel

Som dokument til WordPerfect

Som juridisk dokument til Microsoft Word

Som dokument til PowerPoint

 

Det konverterede, redigerbare dokument vises i målprogrammet.

 

Microsoft Outlook eller Lotus Notes

 • Klik på værktøjet PDF Converter button settings Start af konvertering Indstillinger på værktøjslinjen, eller vælg Nuance PDF > PDF Converter Indstillinger, og vælg derefter Konverter PDF-fil uden Assistent og en målfil på fanen med indstillinger til PDF-konvertering.

 • Klik på knappen PDF Converter 7, og klik derefter på OK.

  Det konverterede, redigerbare dokument vises i målprogrammet.

Begge knapper på værktøjslinjen og menuelementerne er tilgængelige i hovedvinduet eller i meddelelsesvinduet.

Bemærk

Efter start af direkte konvertering, vises en statuslinje med en række tip. Der vises også en sidevisning af den side, der aktuelt konverteres.

 

Start fra et integreret program uden Assistent

 

Windows Stifinder

 • Højreklik på en PDF- eller XPS-fil, vælg Konverter PDF/XPS… i genvejsmenuen, og vælg derefter Brug af PDF Converter Assistent.

Microsoft Outlook eller Lotus Notes

 • Klik på værktøjet PDF Converter button settings Start af konvertering Indstillinger på værktøjslinjen, eller vælg Nuance PDF > PDF Converter Indstillinger, og vælg derefter Brug PDF Converter Assistent.

 • Klik på knappen PDF Converter 7, og klik derefter på OK.

Begge knapper på værktøjslinjen og menuelementerne er tilgængelige i hovedvinduet eller i meddelelsesvinduet.

 

Annullering af konvertering

Klik på knappen Annuller konvertering for at stoppe konverteringen. Filer, der allerede er konverteret, når du klikker på knappen, gemmes. Hvis du gemmer en enkelt fil, oprettes der ingen outputfil.

 

 

Start af konvertering