Valg af behandlingsindstillinger

Ruden Behandlingstilstand kan åbnes i menuen Vis. Den vises automatisk, hvis du ændrer indstillingen.

 

Følgende kan angives for hver behandlingstilstand (Standard, Juridisk, Regneark og Formular):

  • Hvilke elementer, der skal bevares eller springes over under konverteringen.

  • Hvordan Kun billedsider skal behandles, eller om der skal bruges OCR, selvom filerne indeholder andet end Kun billedsider.

  • Hvordan grafik skal behandles.

Følgende kan angives for standarddokumenter og juridiske dokumenter:

  • Sidelayout (Flydende spalte eller True Page)

Følgende dokumentspecifikke indstillinger kan også angives:

  • Du kan aktivere eller deaktivere formularelementer (Formular).

  • Du kan bevare eller ignorere linjenumre (Juridisk).

  • Du kan arrangere ark i en Excel-fil Pr. tabel eller Pr. dokument (Regneark).

Yderligere oplysninger findes under Standarddokument, Juridisk, Regneark og Formular.

 

 

Valg af behandlingsindstillinger