Valg af outputindstillinger

Du kan angive outputindstillinger for alle outputformater under Outputindstillinger.

Disse åbnes i menuen Vis. De vises automatisk, hvis du ændrer målet for konverteringen.

 

Følgende kan angives:

  • Konverteringstype.

  • Standardmappe til konverterede filer.

  • Filnavn på outputfilen.

  • Om du vil have besked, når filnavnet på outputfilen allerede findes.

  • Om du vil have vist den konverterede fil efter en direkte konvertering.

  • Om du vil gemme en lokal kopi af den konverterede fil.

  • Om du vil aktivere/deaktivere oprettelse af Office 2007-filer.

  • Valg af et dokumentstyringssystem (DMS), der skal gemme den konverterede fil (forudsat, at det er installeret på computeren).

Valg af outputindstillinger