Redigering af dokumenter i Word

Word-dokumenter kan ikke navngives på forhånd, når du starter fra dialogboksen Åbn i menuen Filer og har valgt filtypen XPS- eller PDF-fil. De vises i Word med deres originalnavne (PDF eller XPS). Sådanne dokumenter kan redigeres, før du gemmer dem. Det er dog en god ide at gemme dem med kommandoen Gem som, før du udfører omfattende redigering. Kildefilen er låst for andre brugere, indtil den konverterede fil er gemt.

  • Klik ikke på Gem. Hvis du gør dette, overskrives originalfilen af den nyoprettede fil. Brug altid Gem som.

  • Klik ikke på Luk uden at gemme et konverteret dokument. Hvis du gør dette, mister du den nyoprettede fil. Hvis Word ikke registrerer ændringer i dokumentet, tror programmet ikke, at der er gået noget tabt. På denne måde kan du miste resultatet af en konvertering, der har taget lang til at gennemføre.

  • Klik ikke på Luk og Ja, når du har ændret filen, for at gemme den i Word. Hvis du gør dette, overskrives originalfilen af den nyoprettede fil.

I alle andre tilfælde navngives Word-dokumentet, før det konverteres, så du kan redigere og gemme det igen.

 

Converter in PDF Professional er udviklet til at gengive de originale sider så nøjagtigt som muligt med samme placering af spalter, overskrifter, billeder og indrammede elementer. Programmet kan gøre dette på to måder: Flydende spalte og True Page. Sidstnævnte placerer alle elementer på siden i tekstbokse eller -ruder. Førstnævnte fjerner bokse, hvis det er muligt, og formaterer siden ved hjælp af spalteskift og afsnitstegn og margenindstillinger.

Hvis den konverterede side ser anderledes ud end forventet, skal den måske kun redigeres lidt for at få det originale layout, f.eks. ved at fjerne eller indsætte spalteskift og afsnitstegn.

Vi anbefaler, at du klikker på knappen PDF Converter button show Redigering af dokumenter i Word Vis/skjul for at få vist det fulde layout for det konverterede dokument.

 

Spalter

Sådan fjernes spalter

Følg nedenstående trin for at fjerne de spalter, som Converter har oprettet:

  1. Klik på knappen PDF Converter button column Redigering af dokumenter i Word Spalter, eller vælg Spalter i menuen Formater.

  2. Vælg En spalte.

Vælg En i gruppen Kolonner på fanen Sidelayout i Word 2007 og 2010.

 

Sådan fjernes spalteskift

Converter placerer spalteskift for enden af de oprindelige spalter for at bevare det oprindelige layout.

 

Vælg Funktioner > Indstillinger > Vis, og marker Alle under Formateringsmærker for at få vist spalteskift i udskriftslayout.

I nogle tilfælde er der ikke plads til spalteteksten i det konverterede layout. I sådanne tilfælde kan spalteskift i slutningen af den oprindelige spalte flyde over i den efterfølgende spalte og tvinge indholdet af den næste oprindelige spalte over i en tredje spalte. Fjern spalteskiftene for at løse problemet.

Denne løsning skal også bruges, hvis problemet opstår, når du føjer en større mængde tekst til originalen.

 

Sådan indsættes spalteskift

Følg nedenstående trin for at angive den nøjagtige placering af næste spalte:

  1. Vælg Sideskift m.m. i menuen Indsæt.

  2. Vælg Spalteskift.

Vælg Kolonne i gruppen Skift på fanen Sidelayout i Word 2007 og 2010.

 

Ruder og tekstbokse

Grafik anbringes i tekstbokse eller -ruder. Se “Forskellen mellem en tekstboks og en tekstrude” i Microsoft Word Hjælp. Hvis du ikke kan se slutningen af afsnittet, skal du rulle nedad i tekstboksen. Rediger størrelsen på tekstboksen, eller marker teksten, og reducer skriftstørrelsen, indtil du kan se hele teksten.

 

Tabeller

Kildefiler gemmer som regel ikke tabeller som tabeller, men som tekst, der stammer fra celler. Nuance PDF Professional gendanner tabellerne. Funktionen er mest pålidelig, hvis tabellen indeholder gitterlinjer (skillelinjer), men kan også konvertere tabeller uden gitterlinjer.

 

Skrifttyper

PDF Professional udtrækker ikke skrifttyper, der er integreret i PDF- eller XPS-filen. Programmet tolker størrelser, former, vægt og skrifttyper, der findes i PDF- eller XPS-filen, og bruger det nærmeste match blandt skrifttyperne på systemet. Mange forskellige skrifttyper gør gengivelsen mere realistisk.

 

Redigering af dokumenter i Word