Redigering af dokumenter i WordPerfect

  1. Aktiver Vis ¶ i menuen Vis for at få vist afsnitstegn.

  2. Vælg Funktioner > Indstillinger > Vis > Symboler, og kontroller, at symboler, som du ønsker vist på skærmen, er aktiveret.

Hvis du vil gendanne det oprindelige layout (f.eks. hvis der findes få ord på en ny side), kan du ændre margenindstillingerne ved at trække i den ønskede margenlinje.

Hvis et billede har en større ramme end oprindeligt, indsættes de tilstødende tegn muligvis på næste linje. I dette tilfælde kan du markere billedet og trække i dets håndtag for at gøre rammen mindre, så tegnene kan sættes ind på den oprindelige placering.

Hvis teksten ikke kan være i en tekstboks, kan du gøre tekstboksen større ved at klikke på den og trække i dens håndtag.

Bemærk

Der bruges altid tekstbokse i forbindelse med True Page. De undgås så vidt muligt i forbindelse med Flydende spalte-konverteringer, men bruges typisk, når tekstrækker og billeder placeres ved siden af hinanden.

Redigering af dokumenter i WordPerfect