Sidevisning

Ruden Sidevisning er én af de ruder, der vises på venstre side i PDF Converter Assistent.
 

PDF Converter eng preview Sidevisning

 

Hvis denne rude skal åbnes, skal du klikke på værktøjet PDF Converter preview tool Sidevisning Sidevisning, mens filen, der skal vises, er valgt på listen over filer.

 

Ikoner, der viser oplysninger om en side

 

Ikonet i øverste højre hjørne i ruden Sidevisning angiver sideoplysninger:

 

Ikon

Beskrivelse

PDF Converter image icon Sidevisning

Denne side indeholder kun billeder. Der blev ikke registreret tekstlag, eller tekstlaget er beskyttet med adgangskode. PDF Professional skal bruge det integrerede OCR-program (optisk tegngenkendelse) for at kunne oprette redigerbar tekst på baggrund af denne side.

PDF Converter text icon Sidevisning

Denne side indeholder et tekstlag og kan konverteres til redigerbar tekst.

 

Vores eksempelfil på skærmbilledet er en Kun billedfil.
 

Navigeringsværktøjer

 

Brug navigeringsværktøjerne i ruden Sidevisning til at få vist de ønskede sider af en kildefil, der skal konverteres. 

 

Værktøj

 Navn på værktøj

Beskrivelse

PDF Converter previous file Sidevisning

Forrige fil

Klik på denne knap for at vælge den forrige fil på listen over filer og få vist dens første side.

PDF Converter first page Sidevisning

Første side

Klik på denne knap for at få vist den første side af den valgte fil.

PDF Converter previous page Sidevisning

Forrige side

Klik på denne knap for at få vist den forrige side af den valgte fil.

PDF Converter checkbox Sidevisning

Side til sidevisning

Klik på denne knap, og indtast et sidetal inden for det gyldige sideområde. Tryk derefter på Enter for at få siden vist.

PDF Converter next page Sidevisning

Næste side

Klik på denne knap for at få vist den næste side af den valgte fil.

PDF Converter last page Sidevisning

Sidste side

Klik på denne knap for at få vist den sidste side af den valgte fil.

PDF Converter next file Sidevisning

Næste fil

Klik på denne knap for at vælge den næste fil på listen over filer og få vist dens første side.

 

Sideområde

 

Redigeringsboksen Sider bruges til at angive det sideområde, der skal konverteres. Som standard er alle sider inkluderet. Du kan bruge bindestreg og kommaer til at adskille instruktioner i redigeringsboksen. De samme regler gælder for angivelse af sider til udskrivning.

 

Eksempel

Sider, der skal konverteres

2

Kun side 2

3-7

Side 3, 4, 5, 6 og 7

-5

Side 1, 2, 3, 4 og 5

11-

Alle sider fra side 11 og resten af filen

20-22, 15-18, – 3

Side 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22

 

Knapperne ved siden af redigeringsboksen Sider kan også bruges til at angive et sideområde.

 

Knap

Knapnavn

Beskrivelse

PDF Converter in range Sidevisning PDF Converter not in range Sidevisning

Inden for område/Uden for område

Klik på denne knap for at udelade/medtage den aktuelt viste side fra konverteringen. Når du klikker på knappen, viser et værktøjstip, hvad der sker. Statussen ændres, når du klikker på knappen.

PDF Converter all pages in range Sidevisning

Alle i område

Klik på denne knap for at inkludere alle siderne af en valgt fil i de sider, der skal konverteres.

 

Bemærk

Ved enkeltkliksbehandling uden PDF Converter Assistent konverteres alle sider i kildefilen.

Tip

Dobbeltklik med markøren PDF Converter cursor magnifier Sidevisning i ruden Sidevisning for at forstørre den viste side. Klik på knappen Luk, eller tryk på knappen Esc for at vende tilbage til den originale størrelse.

 

Sidevisning