Fejl- og advarselsmeddelelser før konvertering

Følgende ikoner bruges i programmeddelelserne:

PDF Converter icon error Fejl  og advarselsmeddelelser før konvertering angiver, at der er sket en fejl.

PDF Converter icon warning Fejl  og advarselsmeddelelser før konvertering angiver en advarsel.

Tips

Statuslinjen beskriver kort, hvad der kan være i vejen, når der vises en meddelelse.

Placer markøren over et filnavn på listen over filer for at få vist filnavnene på input- og outputfilerne samt stien til filerne.

 

Meddelelse:

Outputfilen kan ikke genereres. Filen konverteres ikke.

 

Mulig årsag:

Lagringsdestinationen er skrivebeskyttet.

Løsning:

Angiv nye mappeegenskaber for destinationsmappen, eller vælg en anden destination.

 

Mulig årsag:

Du forsøger at overskrive en skrivebeskyttet fil.

Løsning:

Vælg et andet filnavn til outputfilen.

————————————————–

Meddelelse:

Outputfilen findes allerede.

 

Årsag:

Outputfilnavnene genereres automatisk ud fra inputfilnavnene (kun filtypenavnet er forskelligt, afhængigt af det valgte outputformat). En outputfil med et filnavn, der allerede findes, er muligvis blevet genereret under en tidligere konvertering.

Løsning:

Du kan lade programmet føje et tal til outputfilnavnet eller overskrive filerne.

Klik på Ja for at få mulighed for at skelne outputfilerne fra hinanden med tal (f.eks. eksempel_0001.doc). Klik på Nej for at overskrive filen.

————————————————

Meddelelse:

Outputfilnavnet er reserveret af en anden inputfil.

 

Årsag:

Navnet på input- og outputfilen, der åbnes fra forskellige mapper, er ens.

F.eks.

Input: C:\ eksempel.pdf            Output: E:\ eksempel.doc

Input: D:\ eksempel.pdf            Output: E:\ eksempel.doc

Løsning:

Klik på Ja for at få mulighed for at skelne outputfilerne fra hinanden med tal.

F.eks.

Input: C:\ eksempel.pdf            Output: E:\ eksempel_0000.doc

Input: D:\ eksempel.pdf            Output: E:\ eksempel_0001.doc

———————————————–

 

 

Fejl- og advarselsmeddelelser før konvertering