Venstre visning

Venstre visning i PDF Converter Assistent viser en titellinje, en menulinje, en værktøjslinje og en fane i venstre side, hvor du kan få vist sidevisning, behandlingsindstillinger og outputindstillinger og vælge sideområde.

Værktøjslinjen i Hurtig visning indeholder de samme værktøjer, dvs. Åbn, Sidevisning, Tilstand, Output og Konverter alle. Yderligere oplysninger om funktionerne findes under emnet Om værktøjslinjen i Converter Assistent.

 

Venstre visning er kun synlig, hvis PDF Converter Assistent blev startet fra et af de integrerede programmer, hvor kildefilen allerede er valgt. Da filen allerede er åben, er værktøjet Åbn altid nedtonet.
 

.PDF Converter eng left view Venstre visning

 

Indstillingerne på skærmbilledet angiver, at Assistent blev startet fra Microsoft Excel. I dette tilfælde er den eneste mulige behandlingstilstand Regneark, og outputformatet er altid Microsoft Excel.

Brug navigeringsknapperne PDF Converter previous page Venstre visning PDF Converter next page Venstre visning til at få vist de øvrige sider.

Brug knapperne PDF Converter in range Venstre visning PDF Converter not in range Venstre visning PDF Converter all pages in range Venstre visning eller redigeringsboksen Sider til at angive det sideområde, der skal konverteres.

Klik på PDF Converter mode spreadsheet Venstre visning for at angive behandlingsindstillinger

Klik på PDF Converter output excel Venstre visning for at angive outputindstillinger.

Klik på PDF Converter convert all Venstre visning for at starte en konvertering.

 

I andre tilfælde skal du også vælge behandlingstilstand:

  • Når du starter fra Word: Standard, Juridisk eller Format.

  • Når du starter fra WordPerfect: Standard eller Juridisk.

Bemærk

Den konverterede fil vises i det program, hvorfra Assistent blev startet (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Corel WordPerfect) eller i det valgte målprogram, når Assistent blev startet fra Windows Stifinder, Microsoft Outlook eller Lotus Notes.

 

 

Venstre visning