Arkivering af mail-elementer i separate filer

Du kan arkivere alle valgte elementer eller en hel mappe (med eller uden undermapper) i separate PDF-filer, der gemmes i en mappe, som du angiver. Den oprettede mappestruktur i filsystemet følger mappestrukturen i Outlook eller Lotus Notes.

Navnene på PDF-filerne genereres automatisk ud fra emnet for hvert enkelt valgt element. Filnavnet tilføjes automatisk et nummer for at undgå navnekonflikter.

 

Sådan arkiveres Outlook-elementer i separate filer

  1. Vælg en eller flere elementer.

  2. Klik på PDF Converter button archive settings Arkivering af mail elementer i separate filer for at få vist dialogboksen Indstillinger med ruden Indstillinger til arkivering af mails åbnet.

  3. Vælg en PDF-version på listen Arkiveringsformat i dialogboksen Indstillinger.

  4. Vælg Arkiver mails hver for sig under Arkiveringsmetode.

  5. Bestem, hvordan eventuelle vedhæftede filer i mails skal behandles.

  6. Klik på OK for at lukke dialogboksen.

  7. Klik på PDF Converter button archive letter Arkivering af mail elementer i separate filer. Arkiver mail eller knappen PDF Converter button archive folder Arkivering af mail elementer i separate filer Arkiver mappe. Gå til dialogboksen Angiv en mappe, og vælg den målmappe, som elementerne skal gemmes i med ovenstående navngivningsmetode.

    Arkiveringsprocessen starter, og når processen er udført, kan filerne findes i målmappen. Der vises en statusindikator. Hvis der opstår problemer oprettes en rapport-PDF, hvor de valgte vedhæftede filer tilknyttes, hvis det er muligt.

Bemærk:

Ved arkivering af kalendere betragtes hver aftale som et separat element, så antallet af genererede PDF-filer kan være højt. Hver opgave og hver kontaktperson konverteres på samme måde til en separat PDF-fil.

 

 

Arkivering af mail-elementer i separate filer