Arkivering af mapper

Du kan arkivere hele mapper med eller uden undermapper i Microsoft Outlook eller Lotus Notes (version 8.5).

Mapperne kan være standardmapper (Indbakke, Sendt post, Stor e-mail, Til opfølgning …), brugerdefinerede eller arkiveringsmapper, Kalender, Opgaver eller Kontaktpersoner.

 

Sådan arkiveres mailmapper

  1. Vælg en mappe i dit e-mail-program.

  2. Klik på PDF Converter button archive settings Arkivering af mapper for at få vist dialogboksen Indstillinger med ruden Indstillinger til arkivering af mails åbnet.

  3. Vælg Arkiveringsformat og Arkiveringsmetode.

  4. Vælg Arkiver undermapper for at medtage undermapper i arkiveringen.

  5. Klik på OK for at lukke dialogboksen.

  6. Klik på PDF Converter button archive folder Arkivering af mapper. Dialogboksen Angiv en mappe vises. I Outlook foreslår programmet placeringen Dokumenter > PDF Foretrukne > mappen Outlook-arkiv. Vælg en målmappe til arkiveringen, og klik derefter på OK. Arkiveringsprocessen starter og vil vise status og advarselsmeddelelser (hvis nødvendigt).

    Indholdet af den valgte mappe gemmes i målmappen. Den oprettede mappestruktur i filsystemet følger mappestrukturen i e-mail-programmet.

Tip:

Ved arkivering af hele mapper genereres der separate PDF-filer for hvert punkt, hvilket betyder, at antallet af genererede filer kan være meget højt. Hver aftale i din kalender, hver opgave eller hver kontaktperson betragtes som et separat element. Det kan være en god ide at arkivere dem i en enkelt PDF-fil eller i en pakke. Undgå at arkivere unødvendige filer ved at oprette en midlertidig mappe kun til de nødvendige filer, og arkiver den.

 

Arkivering af mapper