Om arkivering

Du kan arkivere mail-elementer, som f.eks. e-mail-meddelelser, kontaktpersoner, opgaver, aftaler osv., som PDF-filer.

Arkiveringen foretages ved hjælp af PDF Create, men er kun tilgængelig i PDF Professional.

Arkiveringsfunktionen er kun tilgængelig, hvis programmet er integreret i Microsoft Outlook eller Lotus Notes (version 8.5). Når du vælger Komplet installation, integreres programmet i disse programmer under installationen.

Bemærk

Du kan til enhver tid deaktivere eller aktivere en integration i ruden Brugerdefineret installation i installationsprogrammet.

 

Arkivering af mail-elementer

Fra Microsoft Outlook eller Lotus Notes kan du arkivere følgende til en PDF-fil:

  • et eller flere valgte elementer

  • en hel mail-mappe med eller uden undermapper.

Mapperne kan være standardmapper (Indbakke, Sendt post, Stor e-mail, Til opfølgning), brugerdefinerede eller arkiveringsmapper, Kalender, Opgaver eller Kontaktpersoner.

Følgende arkiveringsmetoder er tilgængelige:

Hver aftale i din kalender, hver opgave eller hver kontaktperson betragtes som et separat element.

Tip

Du kan spare tid ved at flytte alle ønskede meddelelser til en specifikt oprettet brugermappe.

 

Arkivering af vedhæftede filer i mails

De vedhæftede filer i mails arkiveres altid i deres originale format enten i separate filer med et tilknyttet hyperlink eller som vedhæftede filer til den tilknyttede PDF-fil, der genereres fra mailen. Yderligere oplysninger findes under Arkivering af vedhæftede filer i mails.

 

Angivelse af arkiveringsindstillinger

Arkiveringsindstillingerne kan angives dialogboksen Indstillinger.

 

Om arkivering