Oprettelse af PDF-pakke fra mail-elementer

Du kan arkivere de valgte mail-elementer eller en hel mappe (med eller uden undermapper) i en PDF-pakke. PDF-filen genereres i version 1.7 og indeholder et omslag, der beskriver filens indhold. Elementerne i pakken gemmes også i PDF-filer. Elementernes PDF-versioner afhænger af valget i dialogboksen Indstillinger.

 

Sådan arkiveres Outlook- eller Lotus Notes-elementer i en PDF-pakke

  1. Vælg en eller flere elementer.

  2. Klik på PDF Converter button archive settings Oprettelse af PDF pakke fra mail elementer for at få vist dialogboksen Indstillinger med ruden Indstillinger til arkivering af mails åbnet.

  3. Vælg en PDF-version på listen Arkiveringsformat i dialogboksen Indstillinger for at arkivere Outlook-elementer.

  4. Vælg Arkiver mails i PDF-pakke under Arkiveringsmetode.

  5. Klik på OK for at lukke dialogboksen.

  6. Klik på PDF Converter button archive letter Oprettelse af PDF pakke fra mail elementer. Arkiver mail eller knappen PDF Converter button archive folder Oprettelse af PDF pakke fra mail elementer Arkiver mappe. Dialogboksen Gem som vises.

  7. Vælg en målmappe, og indtast et navn til PDF-pakkefilen. For Outlook foreslår programmet som standard målmappen Dokumenter > PDF Foretrukne > Outlook-arkiv. I Vista og Windows 7: Dokumenter > PDF Foretrukne > Outlook-arkiv.

  8. Klik på Gem. Arkiveringsprocessen starter, og status vil blive vist.

    Den genererede PDF-fil har et omslag (PDF 1.7-format), der indeholder oplysninger om antal arkiverede mail-elementer og deres type. Hvert mail-element konverteres til en separat PDF-fil, som føjes til pakkefilen.

Bemærk

Når en mail arkiveres i en PDF-pakke, bliver dens vedhæftede filer til vedhæftede PDF-filer. I dette tilfælde er indstillingen Som PDF-link ikke tilgængelig.

 

Yderligere oplysninger om at sende og udpakke pakker findes under Behandling af PDF-pakker.

 

Oprettelse af PDF-pakke fra mail-elementer