Kodet PDF

Kodede PDF-filer indeholder metadata, der beskriver dokumentstrukturen og rækkefølgen for de forskellige dokumentindstillinger (f.eks. billeder, tekstblokke, spalter, overskrifter). Disse data gør det lettere at trække tekst eller grafik ud af PDF-filerne og hjælper skærmlæsere med at gengive filindholdet i den korrekte rækkefølge. Standarder vedrørende tilgængelighed kan kræve, at PDF-filer er kodede.

 

Hvis du vil oprette PDF-filer med koder, skal dette ske via en profil i PDF Create Assistent.

 

Vælg Kodet PDF på rullelisten PDF Converter profile Kodet PDF Profil. Indstillingen Opret PDF-koder er som standard aktiveret for denne integrerede profil.

Du kan dog også væge andre profiler på rullelisten PDF Converter profile Kodet PDF Profil og markere indstillingen Tag PDF i dialogboksen PDF Create Profiler.

 

Kodningsalgoritmen analyserer PDF-filens indhold. Den registrerer afsnit, tabeller og celler i tabeller og (raster)billeder. Hvis der indlæses en PDF-fil med kommentarer og/eller formularfelter, kodes disse også. Typiske kodenavne er <div> for en side og <p> for indhold, der vurderes at være et afsnit.

 

PDF Professional gør det muligt at oprette koder for en eksisterende PDF-fil: Vælg Funktioner > Opret PDF-koder. Hvis du bruger denne kommando på en PDF-fil med koder, erstattes de eksisterende koder.

Marker et tekstobjekt med værktøjet PDF Converter touchuptext Kodet PDF TouchUp-tekst for at se eller ændre de tilknyttede kodeoplysninger, højreklik for at åbne genvejsmenuen, vælg Egenskaber… for at åbne dialogboksen TouchUp-egenskaber og gå til ruderne Indhold og Mærkat.

Koder under Navigationsruder indeholder forskellige koderelaterede handlinger. Brug dette til at kontrollere, om registreringen af afsnit var korrekt, og til at flette kode, hvis det er nødvendigt, og føje beskrivende tekst til kodede elementer.

Kodning af en PDF-fil er ressourcekrævende handling, der kan tage adskillige minutter. Tryk på Esc for at annullere en kodningsproces.

 

 

Bemærk

Brug af kodningsfunktionen kan ikke anbefales til overlappede filer eller filer med vandmærker. I disse tilfælde er det ikke sikkert, at afsnit og tabeller registreres.

Der kan ikke genereres kodede PDF-filer, når du vælger printeren ScanSoft PDF Create! i dialogboksen Udskriv.

Du kan også oprette kodede PDF-filer på baggrund af Word-dokumenter. Kodeindstillingerne findes på fanen Koder i dialogboksen Nuance PDF Indstillinger for Word.

Kodet PDF