Overlapningsindstillinger

Med Overlapningsindstillinger kan du hurtigt tilføje et firmalogo eller andre faste elementer på hver side i de PDF-filer, du opretter. Du kan også indsætte grafik eller andre faste elementer på første side i dine PDF-filer samt elementer, der skifter fra fil til fil.

Du kan definere sideoverlapningen for PDF-dokumenter to steder i programmet:

  • Ruden Overlapningsindstillinger

  • Dialogboksen Overlap

Ruden Overlapningsindstillinger

 

Vælg Overlap filer som ét PDF-dokument på rullelisten PDF Converter assemble Overlapningsindstillinger Samling i PDF Create Assistent. Knappen Indstillinger bliver tilgængelig, når elementet vælges. Klik på denne knap for at få vist Overlapningsindstillinger, hvor du kan angive, hvordan siderne skal overlappes.

 

PDF Converter overlay panel Overlapningsindstillinger

Klik på én af de ni firkanter. Standardplaceringen er Sidemidte.

 

Dialogboksen Overlap

 

Vælg Overlap med eksisterende fil på rullelisten Hvis filen findes på fanen PDF-indstillinger i dialogboksen PDF Create! Egenskaber.

Det nye PDF-dokument overlapper den eksisterende fil. Klik på knappen Overlap for at angive, hvordan overlapningen skal udføres. Du får vist dialogboksen Overlap, hvor du kan angive fletteregler og andre indstillinger.

 

Overlapningsindstillinger