Søgbar PDF

Hvis du har tekst i PDF-filer med Kun billedsider, eller hvis du opretter PDF-filer fra billedfiler, der indeholder tekst, kan der ikke søges i dokumenterne på baggrund af deres indehold. Hvis filerne skal gøres søgbare, skal du bruge OCR til at udtrække teksten i filerne. Et søgbart PDF-dokument indeholder billeder af siderne, og den genkendte tekst findes i et særskilt lag, hvor hvert teksttegn fører til dets tilknyttede billedmodstykke. På denne måde kan der søges i PDF-filen. En søgbar PDF-fil er særlig nyttig, når du skal have adgang til indhold, der skal arkiveres med dets nøjagtige, originale udseende.

 

Bemærk

OCR-programmet bruges kun, når du har valgt Søgbar PDF og der ikke findes et tilgængeligt tekstlag i inputfilen. Når filen indeholder et tekstlag, bruges dette tekstlag til at oprette en normal, søgbar PDF-fil uden brug af OCR. Dette sker, selvom du har fravalgt Søgbar.

 

Brug PDF Create Assistent til at oprette søgbare PDF-filer ud fra PDF-filer med Kun billedsider eller ud fra forskellige billedfiler.

OCR-sproget kan angives i dialogboksen Konverteringsindstillinger til søgbare PDF-filer.

Tip

Listen over understøttede filtyper findes under PDF Create Assistent.

 

PDF Create Assistent indeholder en særskilt profil, der hedder Søgbar PDF, men du kan også oprette søgbare PDF-filer med andre profiler ved at markere afkrydsningsfeltet Søgbar.

 

Sådan bruges profilen “Søgbar PDF” i PDF Create Assistent

 1. Åbn Nuance PDF Create Assistent.

 2. Vælg Søgbar PDF på rullelisten PDF Converter profile Søgbar PDF Profil.

 3. Klik på knappen Profiler… for at kontrollere indstillingerne i dialogboksen PDF Create Profiler. Afkrydsningsfeltet Søgbar PDF markeres automatisk. Behold denne indstilling, og rediger andre indstillinger efter behov (f.eks. sikkerhed, vandmærke, osv.).

 4. Klik på knappen Indstillinger… for at få vist dialogboksen Konverteringsindstillinger til søgbare PDF-filer. Vælg det sprog, som kildedokumentet er skrevet på, og luk derefter dialogboksen.

Sådan oprettes søgbare PDF-filer med andre profiler

 1. Åbn Nuance PDF Create Assistent.

 2. Vælg en profil på rullelisten PDF Converter profile Søgbar PDF Profil.

 3. Klik på knappen Profiler….

 4. Gå til dialogboksen PDF Create Profiler, og marker afkrydsningsfeltet Søgbar.

 5. Klik på knappen Indstillinger… for at få vist dialogboksen Konverteringsindstillinger til søgbare PDF-filer. Vælg det sprog, som kildedokumentet er skrevet på, og klik derefter på OK.

 6. Marker eller rediger andre indstillinger efter behov (f.eks. sikkerhed, vandmærke, osv.) i dialogboksen PDF Create Profiler. Klik på OK.

Tip

Marker begge afkrydsningsfelter for at oprette en søgbar PDF-fil med MRC-komprimering. Hvis du klikker på knappen Indstillinger…, vises dialogboksen Konverteringsindstillinger til søgbare MRC PDF-filer.

 

 

Når du åbner en PDF-fil, der kun indeholder billeder, i PDF Converter Professional, eller en PDF-fil, der kun indeholder billedsider, registrerer programmet dette automatisk og tilbyder at gøre filen til en:

 • Søgbar PDF:   dette bevarer de oprindelige sidebilleder, så udseendet bevares, men der tilføjes et søgbart tekstlag.

 • Normal PDF: genererer tekst og bevarer billeder, men fjerner de oprindelige sidebilleder.

 • PDF-formular: oprettes ved at køre FormTyper på dokumentet for at oprette aktive formularkontrolelementer.

 • PDF-fil, der er uændret.

Du finder yderligere oplysninger under Om redigering af PDF-dokumenter.

 

//

Søgbar PDF