Tilføjelse af oplysninger til en PDF-fil

Du kan føje dokumentoplysninger til en PDF-fil som f.eks. titel, emne, forfatter og nogle nøgleord, der beskriver indholdet. Disse oplysninger er nyttige i forbindelse med dokumentsøgning. Hvis du f.eks. søger efter dokumenter, der er skrevet af den samme forfatter eller oprettet under samme emne. Dialogboksen Dokumentindstillinger bruges til at tilføje oplysninger. Du kan åbne denne dialogboks fra dialogboksen ScanSoft PDF Create! Egenskaber eller fra dialogboksen Gem som.

 

Sådan føjes oplysninger til en PDF-fil med dialogboksen PDF Create! Egenskaber

  1. Åbn dialogboksen ScanSoft PDF Create! Egenskaber.

  2. Klik på fanen PDF-indstillinger.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Dokumentindstillinger, og klik på Rediger.

  4. Dialogboksen Dokumentindstillinger vises.

  5. Klik på fanen Dokumentoplysninger.

  6. Indtast de oplysninger, der skal tilføjes i feltet Titel, Forfatter, Emne og Nøgleord.

For eksempel: Indtast kvartalsrapport, 2.kvt. 2008 i feltet Nøgleord.

Sæt kommaer mellem nøgleordene.

  1. Klik på OK for at lukke dialogboksene.

Sådan føjes oplysninger til en PDF-fil med dialogboksen Gem som

  1. Marker afkrydsningsfeltet Dokumentindstillinger i dialogboksen Gem som, og klik på Rediger.

  2. Følg ovenstående fremgangsmåde fra punkt 4.

Tips
 

Du kan også oprette brugerdefinerede felter og føje dem til PDF-oplysningerne.

 

PDF Create 7 gør det muligt at overføre dokumentoplysninger fra Office-dokumenter (Word, Excel eller PowerPoint). Hvis denne indstilling er aktiveret, overskriver disse metadata alle data, der placeres ved hjælp af dialogboksen Dokumentindstillinger.

 

Tilføjelse af oplysninger til en PDF-fil