Lagring af gemte PDF-filer

Du kan angive lagringsindstillingerne inden PDF-oprettelsen starter

Resultat-PDF-filerne kan gemmes i en foruddefineret mappe. Hvis du ikke angiver en mappe- og/eller et filnavn i en af disse dialogbokse, får du hver gang vist dialogboksen Gem som, så du kan acceptere eller ændre det mappe- eller filnavn, som programmet foreslår.

Bemærk

Hvis du vælger Send kun som e-mail uden at gemme på fanen PDF-indstillinger i dialogboksen PDF Create! Egenskaber eller Send kun resultater som vedhæftet e-mail i dialogboksen Destinationsindstillinger, vil resultat-PDF-filerne ikke blive gemt.

 

Tip

Marker afkrydsningsfeltet Vis resultat-PDF i dialogboksen ScanSoft PDF Create! Egenskaber eller i dialogboksen Destinationsindstillinger for at få vist den færdige PDF-fil efter oprettelse.

 

Lagring af gemte PDF-filer