Kombination af filer i ét PDF-dokument

Du kan kombinere kildefiler fra forskellige programmer, bl.a. eksisterende PDF-filer, i ét PDF-dokument. Det er kun muligt at kombinere filer, hvis du har mere end en fil i

 • listen over filer i dialogboksen Opret PDF,

 • listen over filer i PDF Create Assistent,

 • eller markeret i Windows Stifinder.

Sådan kombineres filer i ét PDF-dokument med menuen Filer

 1. Klik på PDF Converter button newpdf Kombination af filer i ét PDF dokumentværktøjslinjen Filer, eller vælg Ny PDF.

 2. Vælg Kombiner flere filer, og opret en liste over filer i dialogboksen Opret PDF.

 3. Placer filerne i den ønskede rækkefølge, og kontroller, at du har valgt Kombiner i ét PDF-dokument på rullelisten PDF Converter assemble Kombination af filer i ét PDF dokument Samling.

 4. Klik på Indstillinger for at angive, at der skal genereres et bogmærke for hvert inputdokument. Bogmærketeksterne bliver inputfilernes navne.

 5. Vælg en profil på rullelisten PDF Converter profile Kombination af filer i ét PDF dokument Profil.

 6. Klik på knappen Rediger for at angive destinationsindstillinger.

 7. Klik på PDF Converter go Kombination af filer i ét PDF dokument.

  Der gemmes iht. de aktuelle destinationsindstillinger. Resultat-PDF-filerne gemmes enten i kildemappen eller i en foruddefineret mappe. Hvis det ikke er tilfældet, vil du få vist dialogboksen Gem som.
   

 8. Dobbeltklik på resultat-PDF-filen i dialogboksen Opret PDF for at få vist filen.

 9. Klik på knappen Tilbage, og luk dialogboksen Opret PDF.

Sådan kombineres filer i ét PDF-dokument med PDF Create

 1. Start PDF Create Assistent, og opret en liste over filer.

 2. Placer filerne i den ønskede rækkefølge, og vælg Kombiner i ét PDF-dokument på rullelisten PDF Converter assemble Kombination af filer i ét PDF dokument Samling.

 3. Følg ovenstående anvisninger fra punkt 4 til 7.

 4. Dobbeltklik på resultat-PDF-filen i dialogboksen Joboplysninger for at få vist filen.

Sådan kombineres filer i ét PDF-dokument med Windows Stifinder

 1. Højreklik på to eller flere kildefiler i Windows Stifinder på dit skrivebord.

 2. Vælg Kombiner i ét PDF-dokument og derefter Rediger, hvis du vil ændre profilindstillinger.

 3. Vælg en profil fra en genvejsmenu. PDF Create Assistant vises, så du kan vælge Indstillinger for bogmærkegenerering.

 4. Vælg målet. I PDF Create Assistant vises det aktuelt valgte mål eller lagringsinstruktionen Spørg om filnavn. Hvis du får vist Spørg om filnavn, åbner dialogboksen Gem som efter oprettelse af PDF-filerne. Her kan du gemme resultat-PDF-filerne.

Kombination af filer i ét PDF-dokument