Oprettelse af én PDF pr. fil

Du kan oprette separate PDF-filer for hver kildefil. Kompiler en liste over filer i PDF Create Assistent, eller marker filerne i Windows Stifinder.

 

Sådan oprettes én PDF pr. fil i menuen Filer uden Assistent

 1. Klik på PDF Converter button newpdf Oprettelse af én PDF pr. filværktøjslinjen Filer, eller vælg Ny PDF i menuen Filer.

 2. Vælg Fra fil.

 3. Vælg en eller flere filer fra dialogboksen Åbn.

Bemærk

Hver fil gemmes i en separat PDF. Brug menuen Vindue for at få vist filerne. De aktuelle indstillinger bruges som defineret i dialogboksen ScanSoft PDF Create! Egenskaber, som du kan åbne via Filer > Udskriv. I dette tilfælde er der ingen tilgængelige profiler.

 

Sådan oprettes én PDF pr. fil i menuen Filer med Assistent

 1. Klik på PDF Converter button newpdf Oprettelse af én PDF pr. filværktøjslinjen Filer, eller vælg Ny PDF i menuen Filer.

 2. Vælg Opret flere filer.

 3. Opret en liste over filer i dialogboksen Opret PDF.

 4. Kontroller, at du har valgt Opret en PDF-fil for hvert dokument på rullelisten PDF Converter assemble Oprettelse af én PDF pr. fil Samling.

 5. Vælg en profil på rullelisten PDF Converter profile Oprettelse af én PDF pr. fil Profil.

 6. Klik på knappen Rediger for at angive destinationsindstillinger.

 7. Klik på PDF Converter go Oprettelse af én PDF pr. fil.

  Der gemmes iht. de aktuelle destinationsindstillinger. Resultat-PDF-filerne gemmes enten i kildemappen eller i en foruddefineret mappe. Hvis det ikke er tilfældet, vil du få vist dialogboksen Gem som.

 8. Dialogboksen Opret PDF viser statusoplysninger om oprettelsesprocessen og en liste over resultat-PDF-filerne samt navn, sti, filtype og dato for oprettelse. Klik på Tilbage for at vende tilbage til dialogboksen Opret PDF. Luk dialogboksen.

Tip

Klik på en resultat-PDF-fil i dialogboksen Opret PDF for at få den vist.

 

Sådan oprettes én PDF pr. fil med PDF Create Assistent i menuen Start

 1. Åbn PDF Create Assistent fra menuen Start i Windows.

 2. Opret en liste over filer.

 3. Følg ovenstående anvisninger fra punkt 4 til 7.

  Når du har startet PDF-oprettelsen, får du vist dialogboksen Joboplysninger.

Sådan oprettes én PDF pr. fil med genvejsmenuen i Windows Stifinder

 1. Højreklik på to eller flere kildefiler i Windows Stifinder på dit skrivebord.

 2. Vælg Oret PDF fra fil og derefter en profil i genvejsmenuen.

  PDF Converter eng shortcut menu5 Oprettelse af én PDF pr. fil

 3. Vælg målet. Det fjerde menupunkt viser det aktuelt valgte mål eller lagringsanvisningen Spørg om filnavn. Hvis du får vist Spørg om filnavn, åbner dialogboksen Gem som efter oprettelse af PDF-filerne. Her kan du gemme resultat-PDF-filerne.

Sådan oprettes én PDF pr. fil med træk og slip

 • Træk og slip forskellige kildefiler ind i programvinduet.

Hver fil kan konverteres til en separat PDF-fil og gemmes i en separat PDF-fil. Brug Gem eller Gem som for at gemme resultat-PDF-filen. Brug menuen Vindue til at få vist de oprettede PDF-filer.

 

Oprettelse af én PDF pr. fil