Overlapning af filer

Det er muligt at overlappe indholdet af to eller flere filer.

Det er kun muligt at overlappe filer, hvis der findes mere end én fil på listen over filer i PDF Create Assistent, eller hvis du valgt flere filer i Windows Stifinder.

 

Sådan startes en overlapning

 1. Klargør de filer, der skal overlappes. Se eksemplerne nedenfor:

 2. Vælg Overlap filer som ét PDF-dokument på rullelisten PDF Converter assemble Overlapning af filer Samling i PDF Create Assistent, eller

  Vælg Overlap filer som ét PDF-dokument i genvejsmenuen i Windows Stifinder, eller

  Vælg Overlap med eksisterende fil på rullelisten Hvis filen findes på fanen PDF-indstillinger i dialogboksen PDF Create! Egenskaber.

Sådan ændres overlapningsindstillingerne

 

Åbn

og foretag de ønskede ændringer.

 

Eksempel 1

Her kan du se et eksempel på en forside:
 

PDF Converter eng overlay diagram Overlapning af filer

 

Enkelt side med billedelementer

+

Første side i et flersidet dokument

=

Forside på resultat-PDF-fil

 

Sådan overlappes en forside

 1. Opret en enkeltsidet PDF- eller Word-fil eller en anden fil, der indeholder billedelementerne til forsiden.

 2. Opret et flersidet dokument (f.eks. i Word). Den første side skal indeholde forsideteksten.

 3. Træk og slip filerne til listen over filer i PDF Create Assistent, eller brug knappen PDF Converter add Overlapning af filer Tilføj.

 4. Vælg Overlap filer som ét PDF-dokument på rullelisten PDF Converter assemble Overlapning af filer.

 5. Klik på knappen Overlap, og kontroller overlapningsindstillingerne på fanen Overlap. Vælg Sidemidte, og fjern markeringen af Gentag sidste side i det korteste dokument som overlapning. Klik på et vilkårligt sted uden for fanen for at lukke den.

 6. Klik på knappen Lagring for at angive destinationsindstillinger. Som standard vises dialogboksen Gem som. Giv resultat-PDF-filen et navn.

 7. Klik på PDF Converter go Overlapning af filer for at starte en konvertering.

Du kan opnå samme resultat ved at overlappe tre filer, hvis du har placeret de to billedelementer i to separate filer. I kildefilen skal billedelementerne placeres sådan, som de skal vises i resultat-PDF-filen.

 

Eksempel 2

Sådan anbringes et logo på hver side i et dokument

 1. Opret et billede eller en anden fil, der indeholder et logo.

 2. Opret et flersidet dokument.

 3. Træk og slip filerne til listen over filer i PDF Create Assistent, eller brug knappen PDF Converter add Overlapning af filer Tilføj.

 4. Vælg Overlap filer som ét PDF-dokument på rullelisten PDF Converter assemble Overlapning af filer.

 5. Klik på knappen Overlap, og kontroller overlapningsindstillingerne i ruden Overlapningsindstillinger. Vælg en placering (f.eks. Øverste højre hjørne).

  PDF Converter right top corner Overlapning af filer

 6. Marker afkrydsningsfeltet Gentag sidste side i det korteste dokument som overlapning.

Alle sider får tilføjet logoet i øverste højre hjørne.

 

Eksempel 3

Sådan laver du en eller flere forsideoverlapninger og en anden overlapning på alle andre sider.

 

Eksisterende fil:

 • Filen har en eller flere forsider med konstante forsideelementer.

 • Filen har en sidste side med konstante elementer, der skal placeres på hver anden side i resultat-PDF-filen.

Nyoprettet dokument:

Flersidet dokument. Første side i alle filer overlappes, hver anden side overlappes, hver tredje osv. Indholdet på sidste side i den eksisterende fil placeres på alle resterende sider i resultat-PDF-filen.

 

Sådan opnår du dette resultat med PDF Create Assistent

 1. Forbered filen med de eksisterende elementer.

 2. Forbered hoveddokumentet, der skal modtage disse elementer.

 3. Træk begge dokumenter ind i PDF Create Assistent

 4. Vælg Overlap filer som ét PDF-dokument.

 5. Klik på knappen Overlap for at vælge overlapningsindstillinger.

 6. Kontrollér, at profil- og lagringsindstillingerne er korrekte.

 7. Klik på knappen PDF Converter go Overlapning af filer.

 

Sådan opnår du dette resultat med dialogboksen Udskriv

 1. Forbered en eksisterende fil med konstante forsideelementer på de første sider og med konstante elementer for alle sider (f.eks. et logo) på sidste side.

 2. Kopier denne fil til det navn og den placering, der skal bruges til overlapningsresultatet, og konverter den til en PDF-fil, hvis den ikke allerede har dette format.

 3. Opret et flersidet dokument i Word eller andre steder. De første sider i dette dokument bør indeholde forsidetekster, der er arrangeret således, at de accepterer forsideoverlapningerne.

 4. Vælg Filer > Udskriv i programmet.

 5. Vælg ScanSoft PDF Create! som printer i dialogboksen Udskriv, og klik på knappen Egenskaber.

 6. Klik på fanen PDF-indstillinger i dialogboksen ScanSoft PDF Create! Egenskaber.

 7. Vælg Overlap med eksisterende fil på rullelisten Hvis filen findes i området Destination. Kontroller, at du har valgt Spørg om f
  ilnavn
  på rullelisten Navngivning.

 8. Klik på knappen Overlap.

 9. Kontrollér overlapningsindstillingerne (sidemidte) i dialogboksen Overlap. Vælg Gentag sidste side i det korteste dokument som overlapning. Klik på OK.

 10. Klik på OK i dialogboksen ScanSoft PDF Create! Egenskaber.

 11. Klik på OK i dialogboksen Udskriv.

 12. Vælg filnavnet på den eksisterende PDF-fil i dialogboksen Gem som. Kontrollér, at Vis resultat-PDF er valgt. Klik på Gem.

  PDF-oprettelsen starter, og du får vist resultat-PDF-filen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlapning af filer