Oprettelse af nye profiler

Sådan oprettes en ny profil

 1. Åbn ruden PDF Create Profiler.
   

 2. Klik på knappen Ny.
   

 3. Indtast et entydigt profilnavn i dialogboksen Ny profil, og klik på OK.

  Den nyoprettede profil føjes til de eksisterende profiler med standardværdier.
   

 4. Lav de ønskede ændringer i ruden PDF Create Profiler.

Oprettelse af nye profiler