Oprettelse af PDF-filer fra en scanner

Understøttelsen af scanning er udvidet betragteligt i PDF Converter Professional 7. Der er kommet en ny scanningsmenu og scanningsknap med kommandoer til scanning til en ny PDF-fil, tilføjelse af sider til en eksisterende fil på en placering, du vælger, eller oprettelse af en ny fil med markeringer. Hvis du ikke aktivt har kørt scanneropsætningen, køres guiden Scanneropsætning, første gang du vælger en af disse kommandoer. Der understøttes nu brug af flere scannere, herunder scannere, der bruger ISIS-drivere. Hvis du vil installere yderligere scannere, skal du klikke på knappen Scanneropsætning på værktøjslinjen Filer.

 

Scanning med ét tryk

Det er nu muligt at gå uden om scannerens egen brugergrænseflade og bruge foruddefinerede indstillinger. Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt > Scanneropsætning. Marker afkrydsningsfeltet Vis scannerdialogboks. Der vises et afsnit med scanneregenskaber, hvor du kan definere farvetilstand, opløsning og andre indstillinger. Klik på OK for at bruge dem, hver gang du udfører en scanning.

 

Scanning til alle PDF-varianter

Scanning til PDF-filer, der kun indeholder billeder, er udvidet med nye valgmuligheder: søgbar PDF og søgbar og redigerbar PDF (kaldes også normal PDF). Vælg den ønskede variant på rullelisten under PDF-type i ruden med scanneropsætningsindstillinger. Kommandoen Scan og marker er ikke tilgængelig, hvis du vælger PDF med kun billeder.

Scannervalg

Ruden med scannerindstillinger kan findes under Rediger > Indstillinger > Scanneropsætning. Her vises alle konfigurerede scannere på en rulleliste, så du kan skifte fra den ene til den anden med blot et enkelt klik samt konfigurere flere scannere.

Flersidet scanning fra en flatbedscanner

Flersidet scanning var tidligere kun muligt fra en automatisk dokumentfremfører. Nu kan det også gøres fra en flatbedscanner. Aktiver denne funktion ved hjælp af afkrydsningsfeltet Scan flere sider i ruden Scanneropsætning. Hvis denne er indstilling er markeret, vises der en dialogboks efter hver scanning, hvor du bliver spurgt, om du vil fortsætte eller afslutte.

 

Scan og marker

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har valgt Søgbar PDF eller Søgbar og redigerbar PDF. Når du vælger denne kommando, vises dialogboksen Scan og marker. Vælg en markeringstype: fremhævning, gennemstregning, understregning eller markering til permanent overstregning. Du kan anvende det valgte udseende automatisk på alle tekststrenge, der svarer til en foruddefineret søgestreng, til et mønster eller en maske. Vælg søgestrengstype (du kan ikke bruge flere søgestrenge her). Se: Søgning og udførelse af permanent overstregning på tekst og Søgning efter mønstre og masker.

 

Scanningsindbakke

Denne funktion findes i PDF Converter Enterprise 7. Den er nyttig, hvis du har en multifunktionsprinter eller scanner på netværket, der sender PDF-filer til en indbakkeplacering. Vælg Rediger > Indstillinger > Indbakker for at definere indbakkeplaceringen og aktivere meddelelser, når en ny PDF-fil kommer ind i indbakken. Denne indstillingsrude vises kun, når der er installeret en scanner.

Oprettelse af PDF-filer fra en scanner