Oprettelse af PDF-filer fra menuen Start

Sådan oprettes PDF-filer fra menuen Start med PDF Create Assistent

 1. Start > Alle programmer > Nuance PDF Converter Professional 7 > PDF Create Assistent eller
  Start > Programmer > Nuance PDF Converter Professional 7 > PDF Create Assistent
   

 2. Opret en liste over filer vha. knappen PDF Converter add Oprettelse af PDF filer fra menuen Start Tilføj, eller træk og slip filer til listen.

  Når outputtet er en enkelt PDF-fil, placeres filerne i PDF-filerne i den valgte rækkefølge. Brug knapperne PDF Converter up Oprettelse af PDF filer fra menuen Start og/eller PDF Converter down Oprettelse af PDF filer fra menuen Start til at ændre filernes rækkefølge.
   

 3. Vælg et element på rullelisten PDF Converter assemble Oprettelse af PDF filer fra menuen Start Samling.

 4. Vælg en profil på rullelisten PDF Converter profile Oprettelse af PDF filer fra menuen Start Profil. Rediger en eksisterende profil eller opret eventuelt en ny.

 5. Angiv destinationsindstillingerne.

 6. Klik på knappen PDF Converter go Oprettelse af PDF filer fra menuen Start for at starte PDF-oprettelsen.

  Hvis du har aktiveret afkrydsningsfeltet Vis resultat-PDF i dialogboksen Destinationsindstillinger, får du vist resultat-PDF-filen efter oprettelsen.

Oprettelse af PDF-filer fra menuen Start